Bibliotēku attīstības centra vēstnesis (Nr. 4, 2017)