Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

06/11/2017

Bibliotekāru stāvā – Maģistru diena

Ceturtdien, 2017. gada 16. novembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centra Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā notiks jau tradicionālās studiju nodarbības LNB telpās – rudens sezonas "Maģistru diena"! Visu dienu lasītava būs Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) maģistra studiju programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" I un II kursa studentu rīcībā. Dienas gaitā plānotas vairākas studiju nodarbības, bet to ievaddaļā – plkst. 11.00 – kārtējais cikla pasākums "Maģistru lasījumi", kuru apmeklēt aicināti visi nozares interesenti.

01/11/2017

Uzsākta projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)" īstenošana

Uzsākta projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)" īstenošana
Uzsākta projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)" īstenošana
1

Lapas

Turpmākos četrus gadus Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) kopā ar projekta sadarbības partneriem – Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Kultūras informācijas sistēmu centru īstenos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts līdzfinansētu projektu Latvijas digitālā kultūras mantojuma jomā.

18/10/2017

"Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs" viesojas Nacionālajā bibliotēkā

"Bibliokuģa" komanda. Publicitātes foto
"Bibliokuģa" komanda. Publicitātes foto
1

Lapas

25. oktobrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā) notiks kārtējais pasākums ciklā "Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze". Pasākuma tēma: "Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs" – latvisko tradīciju iedvesmotājs un veicinātājs. Ieeja bez maksas.

Lapas