Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

06/12/2017

Sagatavota Periodika.lv lietotāja rokasgrāmata

Sagatavota Periodika.lv lietotāja rokasgrāmata
Sagatavota Periodika.lv lietotāja rokasgrāmata
1

Lapas

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sagatavojusi lietotāja rokasgrāmatu digitālās bibliotēkas kolekcijai "Periodika.lv". Rokasgrāmata domāta ikvienam interesentam un satur skaidrojumus par informācijas meklēšanas un izguves iespējām šajā apjomīgajā periodisko izdevumu portālā.

05/12/2017

Svinīgā pasākumā sveiks UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" jaunās nominācijas

Hernhūtiešu rokrakstu kolekcijas materiāls
Hernhūtiešu rokrakstu kolekcijas materiāls
1

Lapas

Piektdien, 8. decembrī, plkst. 15.00 Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē, klātesot Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvjiem, notiks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas svinīgais pasākums. Tajā tiks apsveiktas UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālā reģistra jaunās nominācijas. Pirms svinīgā pasākuma plkst. 14.00 plānota tikšanās un sadarbības līgumu parakstīšana ar dokumentārā mantojuma nomināciju glabātājiem.

05/12/2017

Seminārā stāstīs par programmu "Grāmatu starts" un Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību

Seminārā stāstīs par programmu "Grāmatu starts" un Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību
Seminārā stāstīs par programmu "Grāmatu starts" un Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību
1

Lapas

Trešdien, 6. decembrī, plkst. 13.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē (11. stāvā) bibliotekāri no visas Latvijas pēcpusdienas seminārā dalīsies pieredzē un attīstīs jaunas idejas lasīšanas veicināšanā. LNB mērķtiecīgi iegulda resursus un organizatorisko darbu bērnu lasītprasmes attīstībā, piesaistot valsts finansējumu, LNB Atbalsta biedrības sarūpētos ziedojumus un kopā ar bibliotekāriem motivējot vietējās pašvaldības vairāk atbalstīt lasīšanu un labu grāmatu pieejamību. Tās ir valsti aptverošas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" un "Grāmatu starts", ko pazīst un novērtē tūkstošiem dalībnieku, un jaunas iniciatīvas, tādas kā Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība, kas uzsākta tikai šogad septembrī.

30/11/2017

Notiks vieslekcija par Zviedrijas pieredzi mediju un informācijpratības īstenošanā bibliotēkās

Sofija Malmberga. Publicitātes foto
Sofija Malmberga. Publicitātes foto
1

Lapas

6. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē (11. stāvā) notiks Zviedrijas medijpratības ekspertes, skolu bibliotēku koordinatores un lektores Sofijas Malmbergas (Sofia Malmberg) vieslekcija Latvijas bibliotekāriem "Mediju un informācijpratība bibliotēku kontekstā" (Media and information literacy in a library context).

24/11/2017

Kataloģizācijas noteikumi "Resursu apraksts un piekļuve (RDA)"

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) no 2017. gada 1. jūnija ir uzsākusi monogrāfiju bibliogrāfisko ierakstu veidošanu atbilstoši jaunajam datu veidošanas standartam "Resursu apraksts un piekļuve (RDA)" (Resource Description and Access (RDA)), kas aizstāj kataloģizēšanas standartu "Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumi" (AACR2) (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed.).

23/11/2017

Speciālās bibliotēkas – mazāk zināmas, bet nozīmīgas Latvijas bibliotēku tīklā

Ceturtdien, 7. decembrī, plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā notiks kārtējais pasākums ciklā "Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze". Nepilnu triju cikla pastāvēšanas gadu laikā Bibliotekāru stāvā viesojušies un savu darbu un novitātes prezentējuši pārstāvji no dažādām Latvijas bibliotēkām. Šoreiz kārta pienākusi mazāk zināmajām, taču tikpat rosīgajām un interesantajām speciālajām bibliotēkām. Lai rastos iespējami plašāks priekšstats par speciālo bibliotēku darba pieredzi un to piedāvātajiem pakalpojumiem, būs iespēja uzklausīt triju atšķirīga darba profila pārstāvju stāstījumus: LNB viesosies Latvijas Saeimas bibliotēkas vadītāja Sarma Šmite, Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkas vadītāja Alla Sidorina. Ieeja bez maksas.

Lapas