Nozares terminoloģija

Izdrukāt

Bibliotēku nozares terminoloģiju attīsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs, datu jomā – LNB Bibliogrāfijas institūts. Terminus pieņem un apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija.

Ar apstiprinātajiem nozares terminiem var iepazīties "Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāzē" un Latvijas Nacionālajā terminoloģijas portālā.

Plašāku informāciju par bibliotēku nozares terminoloģiju skat. Latvijas Bibliotēku portālā.
 

Konsultācijām par nozares terminoloģiju:
E-pasts: termini@lnb.lv