Kompetenču attīstības centrs

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde (apliecība Nr. 3360300678). Kompetenču attīstības centrs  īsteno akreditētas formālās (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides) programmas, kā arī neformālās izglītības programmas (kursus) publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestāžu bibliotēku darbinieku dažādām mērķgrupām, kā arī starpnozaru speciālistiem un citiem interesentiem. Centrs veic arī ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču novērtēšanu/ eksamināciju bibliotekāra profesijas iegūšanai.

Vairāk informācijas par centra mācību piedāvājumu un īstenotajiem projektiem var iegūt https://macies.lnb.lv/.

Mācības klātienē notiek Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8. stāva 807. un 809. telpā.
Sākot ar 2021. gadu, tiek piedāvāti arī kursi attālinātā formā.

Kontaktinformācija:
Kompetenču attīstības centrs
8. stāvs, 806. telpa
Tālr.: 67806129
E-pasts: kompetencu.centrs@lnb.lv

Darba laiks:
P.-Pk. 9.00-17.00