RDA - kataloģizācijas noteikumi

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka no 2017. gada 1. jūnija ir uzsākusi monogrāfiju bibliogrāfisko ierakstu veidošanu atbilstoši jaunajam datu veidošanas standartam "Resursu apraksts un piekļuve (RDA)" (Resource Description and Access (RDA)), kas aizstāj kataloģizēšanas standartu "Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumi" (AACR2) (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed.).

LNB Bibliogrāfijas institūta eksperti ir sagatavojuši RDA ievada, vārdnīcas un pielikumu tulkojumus latviešu valodā, ņemot vērā 2017. gada. 11. aprīļa izmaiņas. Tulkotie RDA dokumenti regulāri tiks pārskatīti, un nepieciešamības gadījumā laboti un papildināti.
 

Resursu apraksts un piekļuve (RDA)

Ievads (PDF)
A pielikums. Lielo sākumburtu lietojums angļu valodā un vairākās citās valodās (PDF)
B pielikums. Saīsinājumi un simboli (PDF)
C pielikums. Sākuma artikuli (PDF)
D pielikums. Dalītājzīmju lietošana bibliogrāfiskajā aprakstā (PDF)
K pielikums. Attiecību apzīmētāji: attiecības starp aģentiem (PDF)
Vārdnīca - RDA termini un to skaidrojums (latviešu valodas terminu alfabētiskā secība) (PDF)
Vārdnīca - RDA termini un to skaidrojums (angļu valodas terminu alfabētiskā secība) (PDF)

Kataloģizācijas noteikumi "Resursu apraksts un piekļuve (RDA)"

 

Konsultācijas par RDA:
Datu modeļu eksperte Maira Kreislere
Bibliogrāfijas institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716195
E-pasts: maira.kreislere@lnb.lv