Digitalizācijas vadlīnijas

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu, Kultūras informācijas sistēmu centru un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju ERAF finansēta projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)" ietvaros ir izstrādājusi "Kultūras mantojuma digitalizācijas vadlīnijas".

Vadlīnijas aptver būtiskākos materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību digitalizācijas, kā arī digitāli radītā mantojuma vākšanas un ilglaicīgās saglabāšanas aspektus:

  • Digitalizācijas organizācija, t. sk. projektu un vides organizācija, tehnoloģijas un kvalitātes kontrole;
  • Digitālo objektu pārvaldība, t. sk. arhīvdatņu un lietotājdatņu veidošana, ilglaicīgā saglabāšana un izplatīšana;
  • Digitālo objektu veidi (teksta dokumentu, attēlu, kinodokumentu, video un skaņas, 3D, priekšmetu, jaunrades, nemateriālo kultūras vērtību digitalizācija un digitāli radīto objektu vākšana);
  • Digitalizācijas tehniskie parametri;
  • Metadatu veidošana.

Kultūras mantojuma digitalizācijas vadlīnijas (PDF)
A pielikums. Digitālo objektu datņu tehniskie parametri (XLSX)
B pielikums. Digitālo objektu metadati (XLSX)
C pielikums. Latvijas kultūras mantojuma institūciju digitālo arhīvu un izplatīšanas sistēmas (XLSX)

Komentārus un priekšlikumus lūdzam sūtīt LNB Digitālās attīstības departamenta direktorei Karīnai Banderei uz e-pastu karina.bandere@lnb.lv.