Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

19/06/2019

Aicinām pētniekus iesniegt rakstus LNB "Zinātnisko rakstu" 7. sējumam

Foto: Kristians Luhaers
Foto: Kristians Luhaers
1

Lapas

Lai zinātnes apritē ieviestu jauniegūtas vai mazzināmas bibliotēku vērtības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) "Zinātnisko rakstu" redkolēģija aicina pētniekus iesniegt rakstus izdevuma 7. sējumam "Vēstures avoti Latvijas bibliotēkās".

Lapas