Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa

Izdrukāt

Nodaļas galvenās funkcijas – datu un zināšanu organizācijas attīstība atbilstoši starptautisko organizāciju (IFLA, UDK Konsorcijs, EURIG, VIAF u. c.) rekomendācijām un datu standartizācija saistībā ar saskarnozarēm (arhīvi, muzeji); kā arī sadarbība, konsultatīvais, izglītojošais, metodiskais un pētnieciskais darbs datu jomā.

Darbības virzieni

  • Bibliogrāfisko un kultūras mantojuma metadatu politikas izveide LNB un  Latvijas bibliotēku sistēmā.
  • RDA (Resursu apraksts un piekļuve) – jauno kataloģizācijas noteikumu izpēte, ieviešana un attīstība.
  • Nacionālās bibliogrāfijas aģentūras funkciju izpildes koordinācija un starptautiskās sadarbības nodrošināšana.
  • Autoritatīvās kontroles (t.i, identitāšu pārvaldības) politikas attīstība un starptautiskā sadarbība (VIAF, ISNI u. c.).
  • Resursu indeksācijas politikas attīstība (t. sk. UDK). LNB ienākošo publikāciju  indeksēšana (klasificēšana un priekšmetošana).
  • Nacionālā  tēzaura  attīstība, uzturēšana, piemērošana tīmekļa tehnoloģijām (FAST) un daudzvalodības attīstība. Priekšmetu autoritatīvo datu veidošana, kvalitātes kontrole.
  • Datu standartizācijas attīstība un jaunu starptautisko standartu adaptācija, tulkošana un ieviešana bibliotēku sistēmā sadarbībā ar ISO, CEN, IFLA u. c.
  • Atvērto saistīto datu ieviešanas teorētiskais un funkcionālais pamatojums un datu pakāpeniska pārveide. 

Pakalpojumi

  • Izglītojošais darbs un konsultācijas par datu veidošanas standartu pielietojumu, nacionālo bibliogrāfiju, metadatu veidošanu, indeksāciju (UDK klasifikācija  un priekšmetošana), nacionālo tēzauru un semantiskā tīmekļa tehnoloģiju ieviešanu.
  • UDK indeksu un autorzīmju piešķiršana Latvijas izdevējiem.

Darba laiks
P.-Pk. 9.00-17.00
S., Sv. slēgts

Adrese
Krājuma veidošanas nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
 

Kontakti

Nodaļas vadītāja Maira Kreislere
Tālr.: 67716191
E-pasts: maira.kreislere@lnb.lv

Autoritatīvo datu eksperte Jogita Sauka
Tālr.: 67716195
E-pasts: jogita.sauka@lnb.lv
Konsultācijas – autoritatīvo datu politika un veidošana

Bibliogrāfisko datu eksperte Dita Leitāne
Tālr.: 67716195
E-pasts: dita.leitane@lnb.lv
Konsultācijas – bibliogrāfiskie dati

Datu standartizācijas eksperte Inta Virbule
Tālr.: 67716195
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv
Konsultācijas – datu standartizācija

Nacionālās bibliogrāfijas eksperte Ilva Āķe
Tālr.: 67716195
E-pasts: ilva.ake@lnb.lv
Konsultācijas – nacionālā bibliogrāfija

Metadatu eksperte Lilita Rašmane
Tālr.: 67716200
E-pasts: lilita.rasmane@lnb.lv
Konsultācijas – metadatu politika un veidošana

Nacionālā tēzaura eksperte Mārīte Apenīte
Tālr.: 67716194
E-pasts: marite.apenite@lnb.lv
Konsultācijas – Nacionālā tēzaura veidošana

Semantiskā tīmekļa eksperts Uldis Bojārs
Tālr.: 67716200
E-pasts: uldis.bojars@lnb.lv
Konsultācijas – atvērtie saistītie dati, semantiskā tīmekļa tehnoloģiju ieviešana