Vēstule Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas bibliotēkām

IzdrukātNosūtīt

Rīga, 2012.gada maijā

Prieks, ka Jūs piedalāties 2012.gada Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbā!

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ir valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programma, kas pastāv jau 11 gadus un bērnu vidū kļuvusi ļoti populāra. Tā nodrošina bibliotēkas ar labāko un jaunāko bērnu grāmatu izlasi un interesantu pasākumu programmu. Katru gadu tūkstošiem bērnu tiek iesaistīti grāmatu lasīšanā un vērtēšanā.

Pagājušajā gadā Bērnu žūrijai pievienojās Jauniešu žūrija, iesaistot vidusskolu skolēnus. Arī šajā reizē ir kāds jauninājums – Vecāku žūrija. Tas mudinās arī pieaugušos lasīt un vērtēt grāmatas. Tagad aizraujošajā lasīšanas maratonā varēs piedalīties visa ģimene.

Lai veiksmīgāk organizētu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbu, jāievēro šādi noteikumi:

 1. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas ieteicams izvietot izstādē, pievienojot plakātu un bukletu.
 2. Bērnu un jauniešu žūrijas līgumus ieteicams slēgt pēc pirmās grāmatas izlasīšanas, lai bērns varētu pārliecināties par savu varēšanu. Bibliotekāram vajadzētu uzsvērt, ka līgums ir nopietna lieta, taču bērnus vajadzētu arī iedrošināt. Līguma viens eksemplārs paliek pie bērna, otrs – bibliotēkā.
 3. Piekto grāmatu Vecāku žūrijas lasīšanai un vērtēšanai jālūdz izvēlēties no Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu klāsta, aicinot vecākus diskutēt ar bērniem par šo grāmatu un vecāku anketā fiksēt apspriestos jautājumus.
 4. Grāmatas var lasīt līdz 30. decembrim, drīkst mainīt 3 savas vecumgrupas grāmatas ar citām Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatām, ja tās žūrijas ekspertam šķiet interesantākas.
 5. Bibliotekārs nodrošina anketu un līgumu kopēšanu katram Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertam, arī vecākiem būs sava anketa.
 6. Pievērsiet uzmanību!
  • Katram ekspertam jāaizpilda viena anketa par, viņaprāt, vislabāko grāmatu.
  • Anketas jāatsūta uz LNB Bērnu literatūras centru Rīgā, Tērbatas ielā 75, LV-1001. Anketas kopiju ieteicams saglabāt bibliotēkā.
 7. Anketas ir diferencētas: Bērnu žūrija - 1.- 2. klasei, 3.-4. klasei; Jauniešu žūrija - 5.- 7. klasei, 8.-12. klasei; Vecāku žūrija.
 8. Lūdzam pievērst lielāku uzmanību tam, lai Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperti pārdomātu un rūpīgi aizpildītu anketas.
 9. Piederības zīmes – aprocītes - Jūs saņemsiet septembrī. Tās var izmantot lasīšanas motivēšanai, lai lasīšanas degsme neapsīktu.
 10. Viens no galvenajiem Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas mērķiem – veicināt diskusijas par izlasītajām grāmatām, kā arī rosināt jaunu lasītāju iesaistīšanu, tādēļ arī bibliotekāram būtu vēlams izlasīt žūrijas grāmatas.
 11. Bibliotekāra atskaiti kopā ar vietējās darba grupas atziņām jāatsūta līdz 2013.gada 1.janvārim uz LNB Bērnu literatūras centru. Atskaites kopija jāsaglabā bibliotēkā.
 12. Ir jāaizpilda visas atskaites prasības, jo no tā ir atkarīgs bibliotēkas darba vērtējums lasīšanas veicināšanas programmā un iespējas piedalīties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā arī turpmāk. Vērtēšanas kritēriji:
  • ir iesniegta atskaite, tai skaitā darba grupas vērtējums,
  • pietiekošs iesaistīto bērnu skaits (nelielās bibliotēkās ne mazāk kā 10 bērni),
  • priekšlikumi lasīšanas programmas pilnveidošanai,
  • publikācijas internetā, vietējā vai novada/valsts presē,
  • interesants un idejām bagāts darbības plāns, pasākumi,
  • aktīvs līdzfinansējuma piesaistes darbs, reklamējot LNB Atbalsta biedrības projekta "Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa" piedāvātās iespējas. 
 13. Ļoti apsveicami ir rīkot novada, pilsētas Lasīšanas svētkus, kas jau daudzviet ir kļuvusi par lielisku tradīciju.
 14. Uz Lielajiem lasīšanas svētkiem Ķīpsalā 2013.gada martā aicinām vienu Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertu no katras programmā iesaistītās bibliotēkas.

Lai atgriežas lasītprieks!

Lai Jums veicas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbā!

 

LNB Bērnu literatūras centra kolēģes Sarmīte, Iveta, Ilze un Silvija

Tālr.: 67312792
sarmite.galsa@lnb.lv