Atvērs eseju krājumu "Varas Latvijā. No Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij"

03/05/2019
IzdrukātNosūtīt
Atvērs eseju krājumu "Varas Latvijā. No Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij". Publicitātes attēls
Atvērs eseju krājumu "Varas Latvijā. No Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij". Publicitātes attēls
1

2019. gada 9. maijā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda izdotā eseju krājuma "Varas Latvijā. No Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij" atvēršanas svētki. Eseju krājums ir nozīmīgs vēstures pētījums par Latvijas valstiskuma veidošanos, tapis Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.

Krājumā ir apkopotas 10 apjomīgas Latvijas vēsturnieku un sociālo zinātnieku esejas par publiskās varas un Latvijas teritorijā dzīvojošo cilvēku attiecībām, kā arī šo attiecību atstāto mantojumu Latvijas valstiskuma kontekstā. Esejās tiek apcerētas politiskās prakses un priekšstati, kā arī latviešu nācijas un Latvijas valstiskuma idejas tapšana laika periodā no 17. līdz 20. gadsimtam. Krājuma veidotāji uzsver, ka šīs esejas ir mudinājušas Latvijas zinātniekus izpausties neierastākā izteiksmes formā, izvirzot priekšplānā nevis statiskus vēsturiskos faktus, bet gan intelektuālo ceļojumu cauri valstiskuma kultūrslāņiem.

Eseju krājums ir viens no rezultātiem 2016. gadā uzsāktajai individuālo grantu programmai "Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā". Šīs programmas mērķis bija apzināt un izvērtēt valstiskuma vēstures slāņus Latvijā sociālajā, kultūras, ideoloģiskajā, valsts tiesību, politiskajā un ekonomiskajā kontekstā, analizēt sakarības, kuras veidojušas vai netieši ietekmējušas Latvijas identitāti un latviešu nācijas valstsgribu, kas īstenojās 1918. gada 18. novembrī.

Eseju autori ir Mārīte Jakovļeva, Toms Ķikuts, Ivars Ījabs, Edgars Ceske, Inese Runce, Jānis Šiliņš, Inesis Feldmanis, Toms Ķencis, Gatis Krūmiņš, Agita Misāne. Grāmata ir tapusi, sadarbojoties Kultūras ministrijai, Latvijas Universitātei un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

Atvēršanā ar uzrunām piedalīsies Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos Selga Laizāne un individuālo grantu programmas "Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā" pieteikumu vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Egils Levits.

 

Papildu informācija:
Tālr.: 29337388