Ziedojumi

Izdrukāt
Sākums     Dāvinājumi     Ziedojumi     Atbalstītāji

Pateicamies ikvienam ziedotājam un priecāsimies arī turpmāk saņemt ziedojumus krājuma attīstībai. Jūsu atbalsts dos iespēju bibliotēkai pilnveidot jau esošos, kā arī piedāvāt lasītājiem jaunus, mūsdienīgus informācijas resursus.
 

SADARBĪBAS IESPĒJAS

Esam atvērti sadarbībai gan ar dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām, gan privātpersonām finansējuma piesaistei bibliotēkas krājuma attīstībai.

Īpaši aktuāls ir finansējums:

  • Kvalitatīvu elektronisko resursu iegādei: pilntekstu datubāzēm un žurnāliem, bibliogrāfiskajām datubāzēm un speciālajiem nozaru indeksiem, e-grāmatām;
  • Nozaru literatūras un speciālo krājumu papildināšanai ar augstvērtīgiem ārzemju izdevumiem.

Labprāt kopīgi ar ziedotāju apspriedīsim ziedojuma izmantošanas iespējas.

LASĪT VAIRĀK

 

ZIEDOJUMA NODOŠANA BIBLIOTĒKAI

Ziedojumu ir iespējams nododot Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, norādot sekojošus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Reģ. Nr. 90000057827
Saņēmēja banka: Valsts kase, Rīgas NC
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV72TREL7220260000000

 

Ja vēlaties ziedot konkrētam krājuma attīstības virzienam, lūdzam sazināties ar Stratēģiskās attīstības nodaļu (tālr.: 67716005, e-pasts: aivija.everte@lnb.lv).