Vadlīnijas dāvinājumu pieņemšanai LNB krājumam

Izdrukāt
Sākums     Dāvinājumi     Ziedojumi     Atbalstītāji

 1. LNB ar pateicību pieņem ikvienu dāvinājumu, kas atbilst tās krājuma veidošanas un attīstības pamatprincipiem.
   
 2. LNB kā dāvinājumus pieņem:
  2.1. Latvijas un ar Latviju saistītus izdevumus, kuru nav LNB krājumā vai tie ir nepietiekamā eksemplaritātē;
  2.2. Ārzemju izdevumus sociālajās un humanitārajās zinātnēs, ja tie nav LNB krājumā un kvalitatīvi papildina jau esošo krājumu.
   
 3. LNB kā dāvinājumus pieņem ne tikai grāmatas, bet arī citus izdevumu veidus, piemēram, žurnālus, laikrakstus, skaņu un video ierakstus, kartes, plakātus, atklātnes, bukletus, kalendārus, skrejlapas, senus rokrakstus, vēstules, nošu izdevumus (tai skaitā komponistu rokrakstus) utt., ja tie ir izdoti Latvijā vai saistīti ar Latviju.
   
 4. Kā dāvinājumi netiek pieņemti izdevumi sliktā stāvoklī – saplēsti, bojāti, cietuši no mitruma un pelējuma; izdevumi ar pasvītrojumiem, piezīmēm, izņemot Latvijas vai ar Latviju saistīti izdevumi ar retumu pazīmēm, seniespiedumi.
   
 5. Dāvinājumu pieņemšanas un izvērtēšanas kārtība:
  5.1. Dāvinājumi tiek pieteikti LNB Krājuma veidošanas nodaļā, nosūtot e-pastu ar pielikumā pievienotu aizpildītu Dāvinājuma pieteikuma VEIDLAPU (XLSX), kurā norādīta pamatinformāciju par piedāvātajiem izdevumiem – autors, nosaukums, izdošanas vieta, izdevējs un izdošanas gads.
  5.2. Atkarībā no piedāvājuma apjoma LNB veic dāvinājuma izvērtēšanu un sniedz atbildi divu nedēļu laikā.
  5.3. Iespējamos dāvinājumus, ko veido izdevumi speciālajiem krājumiem (retumi, audiovizuālie materiāli, kartes, notis, attēlizdevumi) novērtē un akceptē atbilstošo krājumu vadītāji vai vadošie speciālisti.
  5.4. Dāvinājumi, kas pēc izvērtēšanas tiek noraidīti iekļaušanai LNB krājumā, tiek novirzīti piedāvāšanai citām bibliotēkām vai tiem tiek atrasts cits, iespējami labāks izmantošanas veids.
   
 6. LNB saglabā tiesības neiekļaut savā krājumā pilnīgi visus dāvinātos izdevumus, izņemot gadījumus, kad dāvinājums tiek pieņemts uz īpašas vienošanās pamata.
   
 7. Visi dāvinājumi kļūst par bibliotēkas īpašumu un tiek novērtēti, apstrādāti, kataloģizēti un integrēti kopējā bibliotēkas krājumā atbilstoši to veidam un saturam un uz tiem attiecas visi bibliotēkas krājuma izmantošanas nosacījumi.

Apstiprināts Krājuma attīstības padomes sanāksmē 2017. gada 28. februārī.