Sadarbības iespējas

Izdrukāt
Sākums     Dāvinājumi     Ziedojumi     Atbalstītāji

Iespējamie tematiskie pamatvirzieni krājuma papildināšanai

 1. Mantojums. Radošā daudzveidība
  Aptver galvenokārt humanitārās jomas, kultūras mantojumu, dažādas radošās nozares (māksla, mūzika u. tml.).
 2. Nacionālais. Globālais. Daudzšķautņainā pasaule
  Aptver sociālās nozares un darbības jomas, dinamiskos attīstības procesus pasaulē, vides problēmas, "zaļo domāšanu", jaunas starpnozaru disciplīnas.
 3. Inovācijas. Tehnoloģijas. Zinātne. Humānā dominante
  Aptver inovāciju, tehnoloģiju un zinātnes sasniegumus, to ietekmi uz sabiedrību, cilvēku.

Sadarbībā ar sponsoru un vajadzības gadījumā pieaicinot arī nozaru ekspertus, katrā no minētajiem tematiskajiem virzieniem tiks atlasīti un piedāvāti finansiālai atbalstīšanai konkrēti informācijas resursi un izdevumi.

 

Informācijas resursi un izdevumi

Elektroniskie resursi:

 • pilntekstu datubāzes, īpaši humanitārajās un sociālajās zinātnēs:
  • pilntekstu žurnāli, piemēram, pazīstamo izdevniecību Sage, Wiley, Blackwell, Elsevier u.c. datu bāzes;
  • atsevišķu nozaru pilnu tekstu datu bāzes, piemēram, PsycARTICLES, International Index to Music Periodicals (IIMP) Full Text, International Index to the Performing Arts (IIPA) Full Text, Art Full Text;
  • pilnu tekstu žurnālu un laikrakstu arhīvi, piemēram, JSTOR, The Times u.c.;
 • bibliogrāfiskās datubāzes un speciālie nozaru indeksi (rādītāji), kas veido ikvienas attīstīto valstu zinātniskās bibliotēkas akadēmisko standartu, piemēram, ISI: Web of Science, CSA: Cambridge Scientific Abstracts, CSA: ARTbibliographies Modern, OCLC WorldCat u.c.;
 • starptautisko organizāciju publikāciju pilntekstu datubāzes, piemēram, SourceOECD;
 • e-grāmatas.

Nozaru literatūra un speciālie izdevumu veidi:

 • vērtīgi un reti ārzemju izdevumi par Latviju un latviešiem, izdoti iepriekšējos gadsimtos (iegādājami pārsvarā antikvariātos);
 • akadēmiski, klasiski zinātniskie izdevumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs, t. sk. nozares klasiķu kopoto rakstu izdevumi;
 • tekstuāli un vizuāli augstvērtīgi izdevumi dažādās mākslas nozarēs, monogrāfijas par izcilākajiem to pārstāvjiem (arhitektūra, dizains, fotogrāfija, tēlotājmāksla, teātris, kino);
 • speciālie izdevumu veidi LNB speciālo kolekciju papildināšanai — notis, kartes, audiovizuālie materiāli, piemēram, mūzikas klasiķu nošu akadēmiskie kopotie krājumi (Mocarts, Bēthovens, Bahs, Vāgners u.c.); izcilu mūzikas izrāžu un izcilu akadēmisko mūziķu koncertierakstu DVD kolekcija u.c.

 

Sadarbības partneriem piedāvājam

 • informēt presi un citus plašsaziņas līdzekļus par ziedojumiem;
 • LNB tīmekļa vietnē publicēt informāciju par ziedojumiem;
 • izvietot logotipus un pateicību visos informatīvajos materiālos par elektroniskajiem resursiem, tīmekļa vietni ieskaitot;
 • atvēlēt atsevišķu stendu starp LNB jaunieguvumiem ar informāciju par ziedojumiem;
 • izgatavot speciālu dāvinājuma zīmogu vai ielīmi, kuru iespiest vai ielīmēt grāmatas titullapā;
 • veidot sistematizētu dāvinājumu sarakstu, ko projekta noslēgumā var izdot kā atsevišķu informatīvu izdevumu, kas nākotnē nepieciešamības gadījumā ļautu dāvinājumu kolekciju restaurēt kā vienotu veselumu.