Latvijas Nacionālās bibliotēkas piedāvājums programmai "Latvijas skolas soma"

Izdrukāt
1

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA

Vecums: 1.-12. klase
Grupas lielums: 20
Ilgums: 1-2 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Lasīšanas veicināšanas programma bērnu un jauniešu iesaistīšanai jaunākās literatūras lasīšanā un vērtēšanā, viedokļu apmaiņa par izlasīto.

 

CEĻOJUMS EKSPOZĪCIJĀ "GRĀMATA LATVIJĀ" AR ĀĶĪGU UN AIZRAUJOŠU UZDEVUMU GRĀMATIŅU

Vecums: 1.-6. klase
Grupas lielums: 5-20
Ilgums: 1 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Ar uzdevumu grāmatiņas palīdzību skolēni iepazīst pastāvīgo ekspozīciju "Grāmata Latvijā", gan patstāvīgi, gan grupās rod atbildes uz dažādiem jautājumiem par grāmatu attīstības vēsturi, grāmatu formu un sastāvdaļām, kā arī pārdomā grāmatu nozīmi savā dzīvē. Mācoties atlasīt informāciju, skolēni vingrinās teksta analīzes, sadarbības un radošuma prasmēs.

 

DARBNĪCA "MANA ZĪME MANĀ LOGĀ"

Vecums: 1.-12. klase
Grupas lielums: 5-20
Ilgums: 40-60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Iedvesmojoties no Virtakas ieža un citām senajām Latvijas rakstu zīmēm, darbnīcas dalībnieki izstrādā savas dzimtas zīmi un ietver to logā iekaramā dekorā. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

 

EKSKURSIJA EKSPOZĪCIJĀ "GRĀMATA LATVIJĀ"

Vecums: 1.-12. klase
Grupas lielums: 10-20
Ilgums: 30-60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Ekskursijas dalībnieki iepazīst stāstu par grāmatas kā medija attīstību no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Ekspozīcija ne tikai sniedz ieskatu Latvijas grāmatniecības vēsturē, bet, piedāvājot dažādas līdzdarbošanās iespējas, ļauj ikvienam aizdomāties arī par savām attiecībām ar grāmatu.

 

GRAFIKAS DARBNĪCA

Vecums: 1.-12. klase
Grupas lielums: 10-20
Ilgums: 45-60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Darbnīcas laikā dalībnieki iepazīstas ar bostonpreses vēsturi un darbības principiem. Attīstot radošumu, trenējot precizitāti un pacietību, katrs skolēns izveido savu grafikas darba klišeju, kuru nodarbības beigās var nodrukāt. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

 

GRĀMATU IESIEŠANAS DARBNĪCA

Vecums: 4.-12. klase
Grupas lielums: 10-20
Ilgums: 45-60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Pēc dažādu grāmatas elementu iepazīšanas ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" skolēni veido un iesien savu miniatūrgrāmatu. Lai izveidotu grāmatas sējumu, darbnīcas dalībniekiem jābūt gataviem strādāt ar lielu pacietību un precizitāti. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

 

INFORMĀCIJPRASMJU NODARBĪBA

Vecums: 10.-12. klase
Grupas lielums: 20
Ilgums: 1-2 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbība sniegs zināšanas kā meklēt, atrast un saglabāt informāciju bibliotēkas elektroniskajos resursos − katalogā, digitālajā bibliotēkā un abonētajās datubāzēs. Nodrošinām prasmes orientēties LNB daudzveidīgajā e-resursu klāstā.

 

KALIGRĀFIJAS DARBNĪCA

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: 10-20
Ilgums: 45-60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Dalībnieki pēta manuskriptu un rokrakstu paraugus no LNB krājuma un citiem resursiem, uzzinot par kaligrāfijas nozīmi senāk un mūsdienās. Nodarbības praktiskajā daļā dalībnieki apgūst kaligrāfijas pamatprincipus, veic iesildīšanās vingrinājumus un raksta savu vārdu vai citu paša izvēlētu tekstu. Darbnīcā var tikt izmatoti dažādi materiāli un darbarīki, tie tiek izvēlēti atkarībā no dalībnieku vecuma un nodarbības norises (klātiene vai tiešsaiste).

 

NODARBĪBAS PAR LATVIJAS KULTŪRAS KANONU

Vecums: 1.-12. klase
Grupas lielums: 10-40
Ilgums: 40-120 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Interaktīvā veidā, sasaistot ar savu ikdienu, skolēni iepazīst Latvijas kultūras kanonu un tā tapšanas stāstu. Dalībnieki aplūko dažādus izdevumus un autentiskus priekšmetus, kas atspoguļo kanona vērtības, veic radošus uzdevumus. Sākumskolas vecuma bērni meklē kanona vērtības latviešu literatūrā; pamatskolēni pārdomā, kas viņiem kopīgs ar Latvijas kultūras vērtībām; vidusskolēni gūst ieskatu digitālajās iespējās, kā arī papildina zināšanas par Latvijas kultūras kanona vērtībām un to interpretācijas iespējām.

 

MARMORĒŠANA

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: 10-20
Ilgums: 45 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Darbnīcas dalībnieki iepazīst un izmēģina senu papīra dekorēšanas tehniku – marmorēšanu. Katrs skolēns, izvēloties savus krāsu salikumus un intensitāti, veido rakstu uz ūdens virsmas, no kuras tas tiek pārnests uz papīra.

 

MĀCĪBU STUNDA BIBLIOTĒKĀ

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: līdz 20
Ilgums: neierobežoti
Latviešu val.
Bezmaksas

Mācību stunda bibliotēkā ir iespēja pārcelt skolas mācību darbu bibliotēkas vidē. Bibliotekāri palīdzēs orientēties daudzveidīgajā bibliotēkas krājumā, meklēt informāciju katalogā, digitalizētajos resursos un datubāzēs. Skolēniem nodrošināsim iespēju paveikt mācību uzdevumus un gūt tūlītēju mācību satura bagātināšanu ar bibliotēkas krājuma resursiem. Mācību stundas saturu iespējams veidot atbilstoši skolu mācību programmai un skolēnu interesēm. bibliotēkā iespējams izmantot tās krājuma materiālus.

 

MEDIJPRATĪBAS NODARBĪBA

Vecums: 1.-9. klase
Grupas lielums: līdz 20
Ilgums: 60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbībās tiek atklātas grāmatas un lasīšanas iespējas domāšanas, satura izvērtēšanas, atstāstīšanas un jautāšanas prasmju attīstīšanai. Bieži tas tiek darīts izmantojot skaļo lasīšanu, kad tikko lasītais tiek pārrunāts akcentējot medijpratībai raksturīgās tēmas, piemēram, baumas, viltus ziņas, stereotipi, subjektivitāte. Nodarbībās pirmsskolas un sākumskolas bērniem īpaša uzmanība pievērsta bilžu grāmatai kā medijam – bērni tiek iepazīstināti ar grāmatas sastāvdaļām, rosināti pievērst uzmanību teksta un attēlu savstarpējai mijiedarbībai un rakstītā vai zīmētā atbilstībai realitātei.

 

NODARBĪBA "JA ES BŪTU GRĀMATA"

Vecums: 1.-5. klase
Grupas lielums: 5-30
Ilgums: 90 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbība veidota divās daļās. Pirmajā daļā nodarbības vadītāja, ņemot talkā izdevniecības "Liels un mazs" izdoto Žozē Žorži Letrija grāmatu "Ja es būtu grāmata", rosinās skolēnus iepazīt grāmatu kā draugu un atklāt sev ekspozīciju "Grāmata Latvijā". Otrā daļa, Virtakas klasē, piedāvās praktisku darbošanos, kurā dalībniekiem būs iespēja pašiem veidot savu versiju kādam grāmatas stāsta turpinājumam. Nodarbība lieliski papildina literatūras, mākslas, latviešu valodas un dizaina jomas zināšanas un prasmes. Tās mērķis ir attīstīt lasītprasmi un iztēli.

 

NODARBĪBA "KAS KOPĪGS VILCIENAM UN GRĀMATAI?"

Vecums: 10.-12. klase
Grupas lielums: līdz 30
Ilgums: 105 min
Latviešu val.
Maksas

Nodarbības laikā dalībnieki iepazīst Latvijas Nacionālās bibliotēkas ekspozīciju "Grāmata Latvijā" un Dzelzceļa muzeja ekspozīciju. Darbojoties pāros, ar domu kartes palīdzību skolēni meklē informāciju, lai atrastu kopsakarības un atbildes uz jautājumu "Kas kopīgs vilcienam un grāmatai?". Dalībnieki noskaidro, kā tvaika dzinēja izgudrošana saistīta ar grāmatu iespiešanu un tvaika vilcienu. Viņi uzzina, kad un kur Latvijā būvētas pirmās dzelzceļa līnijas, kad izdotas pirmās grāmatas un kas vienlaikus noticis citviet pasaulē. Uzdevumu pildīšanas gaitā skolēni izmanto vēstures zināšanas, attīstot kritisko domāšanu, sadarbības un pašvadības prasmes. Nodarbības noslēgumā tās dalībnieki būs nostiprinājuši zināšanas par Latvijas un pasaules vēstures notikumiem, tostarp, industriālās revolūcijas ietekmi uz ražošanu, transportu, izglītību un zinātni.

 

NODARBĪBA "LASĪŠANA KĀ PRETOŠANĀS JEB PAŠIZDOTS"

Vecums: 10.-12. klase
Grupas lielums: 10-23
Ilgums: 120-200 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Improvizētā sēdē dalībnieki iepazīstas ar aizliegumiem, kas saistīti ar rakstītu un lasītu vārdu dažādos Latvijas vēstures posmos – no grāmatniecības pirmsākumiem līdz mūsdienām. Nodarbība palīdz uztvert un atlasīt informācijā būtisko, rosina pārdomāt personisko atbildību un paplašina dalībnieku redzesloku vēstures kopsakarībās. Pēc ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" apmeklējuma skolēni dodas uz Žaņa Lipkes memoriālu, kura tapšanā tā sauktajam samizdatam bijusi būtiska loma.

 

NODARBĪBA PAR SENAJĀM RAKSTU ZĪMĒM AR IESPĒJU PAPILDINĀT VIRTAKAS IEZI AR SAVU ZĪMI

Vecums: 1.-9. klase
Grupas lielums: 10-20
Ilgums: 30 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbības dalībnieki iepazīst Virtakas ieža zīmes un to tapšanas vēsturi, izprot un paši interpretē šo zīmju nozīmi. Apgūtos stilizācijas principus skolēni izmanto, veidojot paši savas dzimtas zīmes. Nodarbības beigās visi dalībnieki uz tāfeles sienas zīmē savas zīmes, kopumā izveidojot jaunu – mūsdienu "Virtakas iezi". Nodarbība veicina radošo domāšanu un informācijas analīzes prasmes.

 

NODARBĪBA PAR SENAJĀM RAKSTU UN SIMBOLU VEIDOŠANU

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: 10-20
Ilgums: 45 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbībā dalībnieki iepazīst Virtakas ieža rakstu zīmes, izprot, kas ir simboli un kā tie var tikt izmantoti, piemēram, logotipu izveidē. Nodarbības izskaņā skolēni izstrādā savas ģimenes simbolu, apzinoties tā nozīmi, un spēj par to pastāstīt saviem klases biedriem. Nodarbība palīdz attīstīt radošumu, sadarbības un informācijas analīzes prasmes. 

 

NODARBĪBA "TĪKLOTIES KULTŪRAS KANONĀ"

Vecums: 10.-12. klase
Grupas lielums: 10-20
Ilgums: 105 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Praktiski darbojoties, skolēni iepazīst ekspozīciju "Grāmata Latvijā" no tajā ietverto Latvijas Kultūras kanona vērtību skatupunkta, papildinot zināšanas un meklējot kopsakarības kultūras vēstures procesos. Skolēni atkārto dizaina pamatprincipus, pārdomā modernisma rašanās cēloņus un to, kā tas izpaužas vizuālajā mākslā. Nodarbības gaitā atklātās kopsakarības atainojot kolāžā, dalībnieki pagatavo savu unikālu pastkarti.

 

ORIENTĒŠANĀS SPĒLE GAISMAS PILĪ

Vecums: 1.-12. klase
Grupas lielums: 10-20
Ilgums: 45-60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Spēles uzdevums ir pievērst uzmanību detaļām, unikāliem bibliotēkas vēstures un krājuma materiāliem, kā arī interesantām vietām pašā bibliotēkā. Spēlē var piedzīvot to, ka bibliotēkas krājumā nav tikai grāmatas, bet arī kartes, pastkartes, mūzikas ieraksti, manuskripti, u. c. materiāli. Spēle ļaus uzzināt jaunas lietas par personībām un notikumiem, kas saistās gan ar Latvijas valsts simtgadi, gan Latvijas Kultūras kanonu, gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsturi. Spēle domāta ikvienam, kas prot lasīt un kas vēlas piedzīvot pētīšanas un izziņas prieku. Bērnus aicinām spēli spēlēt kopā ar vecākiem vai arī mazākās grupiņās pa 2-3 cilvēkiem. Spēle bez maksas pieejama LNB Klientu apkalpošanas centrā katru darba dienu LNB darba laikos.

 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS NODARBĪBA

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: 20
Ilgums: 1-2 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbības mērķis ir palīdzēt apgūt un veidot prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, karjeras mērķu izvirzīšanā. Profesionāls karjeras konsultants − nodarbības vadītājs sniegs zināšanas un izpratni par profesijām un to saikni ar izglītību savas nākotnes profesijas mērķtiecīgai plānošanai.

 

NODARBĪBA "PROFESIJU STĀSTI"

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: 40
Ilgums: 1-2 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Profesiju stāstu pasākumos dažādu profesiju pārstāvji plašāk iepazīstina jauniešus ar konkrētu profesiju.

 

INFORMĀCIJPRASMJU SPĒLE "INFOSLĒPE"

Vecums: 5.-12. klase
Latviešu val.
Bezmaksas

"Infoslēpe" ir informācijpratības komandu spēle. Tā pamatā ir informācijas meklēšana LNB elektroniskajā katalogā, digitālās bibliotēkas resursos, abonētajās datubāzēs. Spēles atraktivitāte balstīta komandu sacensībā, meklējot atbildes uz informācijas meklēšanas jautājumiem elektroniskajos informācijas resursos. Spēles sākumā dalībnieki saņem pamata informāciju par bibliotēkas resursiem un tālāk paši darbojas praktiski, meklējot atbildes uz jautājumiem katrā resursu grupā (katalogs, LNDB, abonētās datubāzes). Noslēgumā izvērtējam paveikto, demonstrējam kā labāk sameklēt informāciju, noskaidrojam uzvarētāju komandu.

 

MEDIJU KULTŪRA UN KRITISKĀ DOMĀŠANA

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: 20-30
Ilgums: 1 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbībā sniedzam izpratni par mediju daudzveidību, to saturu un kultūru. Praktisku uzdevumu veikšana attīsta prasmi salīdzināt un izvērtēt informāciju dažādos informācijas avotos, orientēties propagandas un viltus ziņu klāstā, un arī reklāmas satura ietekmes izvērtēšanā. Aktualizējam prasmi domāt kritiski. Pievēršam uzmanību arī sociālo tīklu kultūrai, tostarp uzvedībai, drošībai un algoritmiem. Nodarbību saturā arī informācija par grāmatām un to uzbūvi. Izpratni nostiprinām ar satura izpratni veicinošiem uzdevumiem.

 

RADOŠĀ NODARBĪBA "CEĻOJUMS PAGĀTNĒ"

Vecums: 1.-9. klase
Grupas lielums: 20-30
Ilgums: 90 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Darbnīcas dalībnieki apmeklē gan Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, gan Latvijas Nacionālo bibliotēku. Dzelzceļa muzejā skolēni aplūko ikdienā apmeklētājiem nepieejamos autentiskos dzelzceļa ritekļus un uzzina, kā dzelzceļa attīstība kopš 19. gadsimta mainījusi ceļošanas paradumus. Smeļoties iedvesmu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Dzelzceļa muzeja krājumiem, skolēni veido katrs savu ceļojuma pastkartes dizainu. Kartītes tiek veidotas, gan zīmējot ar roku, gan drukājot augstspieduma tehnikā ar 100 gadus senu Bostonpresi. Darbnīcas laikā skolēni attīsta pašvadības, radošuma un rakstīt prasmes. Iegūst zināšanas kultūras, vēstures, sociālo zinību un mākslas priekšmetos.

 

TIEŠSAISTES DARBNĪCA "PAPĪRA DIZAINS"

Vecums: 3.-7. klase
Grupas lielums: 5-30
Ilgums: 45 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Dalībnieki pēta mājās pieejamās mūsdienu grāmatas un senākas grāmatas no LNB digitālās kolekcijas, izdarot secinājumus par dizaina risinājumiem, gaumi un tehnoloģiskajām iespējām dažādos gadsimtos. Iedvesmojoties no senāk grāmatu iesiešanā izmantotajiem raibpapīriem, skolēni veido paši savu papīra dizainu.

 

TIEŠSAISTES NODARBĪBA "CENZŪRA. JĒDZIENS UN INTERPRETĀCIJAS"

Vecums: 3.-7. klase
Grupas lielums: 5-30
Ilgums: 45 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Dalībnieki gūst priekšstatu par cenzūras lomu grāmatniecības vēsturē cauri laikiem un attīsta pētnieciskās prasmes.

 

TIEŠSAISTES NODARBĪBA "BURTVEIDOLS"

Vecums: 3.-6. klase
Grupas lielums: 5-30
Ilgums: 1 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbība palīdz veidot izpratni par burtveidola vēsturi, kā arī sniedz stratēģiju un padomus sava burtveidola izstrādei. Nodarbībā skolēni pēta vēsturiskus materiālus, kā arī praktiski darbojas. Nodarbība var papildināt tehnoloģiju, vizuālās mākslas un sociālo zinību mācību saturu.

 

TIEŠSAISTES NODARBĪBA "DZIESMAS UN DZEJA – TAUTAS SPĒKS"

Vecums: 8.-12. klase
Grupas lielums: 5-30
Ilgums: 45 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbība palīdz skolēniem apzināties dzejas nozīmi Latvijas kultūras vēsturē un rast pamatojumu, ka dzeja ir klātesoša katra cilvēka ikdienā, dažkārt ar savu vēstījumu ietekmējot plašākus sabiedrības procesus.

 

TIEŠSAISTES NODARBĪBA "GRĀMATU ILUSTRĀCIJAS CAURI GADSIMTIEM"

Vecums: 2.-4. klase
Grupas lielums: 5-25
Ilgums: 45 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Aizraujošs ieskats ilustrāciju vēsturē no pirmajiem ar roku zīmētajiem attēliem manuskriptu grāmatās līdz tādiem vairākās paaudzēs iemīļotiem varoņu atveidojumiem kā Zīļuks un Vinnijs Pūks. Ar rosinošu jautājumu palīdzību skolēni iepazīst atšķirīgus ilustrāciju veidus un mērķus, mācās izvēlēties piemērotāko tehniku un stilu savas ieceres sasniegšanai. Nodarbības beigās skolēni piedalās spēlē, atbildot uz jautājumiem par nodarbības saturu.

 

TIEŠSAISTES NODARBĪBA "JAUNLATVIEŠU STĀSTI. GRĀMATA UN NĀCIJA"

Vecums: 10.-12. klase
Grupas lielums: 5-30
Ilgums: 45 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbības mērķis ir aplūkot jaunlatviešu veikumu caur iespiesta teksta prizmu, atkārtojot un nostiprinot zināšanas par dažādu izdevumu nozīmi nācijas veidošanās procesā.

 

TIEŠSAISTES NODARBĪBA "KAS KOPĪGS VIDZEMES BRĀĻU DRAUDZEI UN SOCTĪKLIEM?"

Vecums: 10.-12. klase
Grupas lielums: 5-30
Ilgums: 45 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Dalībnieki gūst priekšstatu par hernhūtiešu ietekmi Latvijas vēsturē un brāļu draudzes būtisko lomu nacionālās inteliģences veidošanās procesā. Nodarbība būs vērtīiga gan vēstures izziņai, gan veicina prasmi sasaistīt pagātnes norises ar mūsdienu dzīvi un izvēlēm.

 

Ar pilnu programmas "Latvijas skolas soma" piedāvājumu var iepazīties ŠEIT.