Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"

Izdrukāt
1
2

Par programmu   |   Norises posmi   |   Kolekcija   |   Vērtēšana
Programmas vēsture   |   Logo

Tīmekļsemināri "Lasi! Atbalsti! Iesaisties!", kas notika Zoom platformā: 30. novembrī, 14. decembrī un 18. janvārī.

Aicinām iepazīties ar lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2021. gada grāmatu KOLEKCIJU!

PRESES KONFERENCE "BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA 2021"

 

Papildinformācija:
Bērnu literatūras centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423, Latvija
Tālr.: 67716040
www.lasamkoks.lv

 

Par programmu

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus. Katru gadu programmā iesaistās no 17 000 līdz 20 000 lasītāju. 2021.gadā ceram uz ievērojamu izaugsmi, jo ir uzsākta sekmīga sadarbība ar Valsts izglītības satura centru (VISC) projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai" (Nr.8.3.2.2/16/I/001). Piekļuve kolekcijas grāmatām un metodikai ir nodrošināta 265 skolās, kuras darbojas VISC projektā. Kopumā programma darbojas 856 Latvijas bibliotēkās un skolās, tostarp arī 71 latviešu diasporas centrā 30 pasaules valstīs.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

PROGRAMMAS DALĪBNIEKI

Galvenie programmas norises posmi

  • Bibliotēkās, kas pieteikušās dalībai programmā, nonāk aktuālāko grāmatu kolekcija. Grāmatas tiek iepirktas gan par valsts, gan pašvaldību, gan sponsoru līdzekļiem. Kolekcijā ir pieredzējušu un profesionālu bērnu un jauniešu literatūras ekspertu ieteiktas grāmatas.
  • Skolās un bibliotēkās parādās lasīt rosinoši plakāti, infolapas ar aicinājumu: "Lasi un vērtē!", skolotāji un bibliotekāri mudina bērnus un vecākus iesaistīties lasīšanas sacensībā.
  • Līdz janvāra beigām dalībnieki izlasa sešas izvēlētās vecuma grupas grāmatas un aizpilda elektronisko grāmatu novērtēšanas anketu. Pēc anketas aizpildīšanas viņi saņem balviņu, aicinājumus no bibliotēkas piedalīties dažādos pasākumos, braukt ekskursijās, kā arī citas vietējās sabiedrības sarūpētas atzinības balvas.
  • Aizpildīto anketu rezultāti tiek apkopoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā. Pavasarī Rīgā notiek Lielie lasīšanas svētki, tiek sumināti iecienītāko grāmatu autori, ilustratori, tulkotāji, izdevēji un aktīvākie lasītāji.
  • Tēvu kampaņa vīriešiem, kuri kopā ar bērniem lasa grāmatas un piedalās Vecāku žūrijā un gūst iespēju vinnēt loterijā teātru biļetes, žurnālu abonementus, bezmaksas ieeju visai ģimenei kādā muzejā vai atpūtas parkā, uz pandēmijas laiku ir apturēta. Arī lasītprieka vēstneses no visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem šobrīd netiek izraudzītas.
  • 2017. gada septembri visā valstī tika uzsākta Skaļās lasīšanas sacensība. 5. un 6. klašu skolēni sacenšas par ceļojošo kausu un lasīšanas čempiona nosaukumu. Šī programma attīstās un iesaista arvien jaunus dalībniekus.

 

Kolekcija

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021

 

Vērtēšana

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021 novērtēšanas anketa ir pieejama šeit: https://bernuzurija.limequery.com/179228?lang=lv.

Bibliotēku piekļuves kodus var uzzināt šeit: https://ej.uz/bjvz2021.

 

Programmas vēsture

Lasi un vērtē!: lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un jauniešu žūrija" 15 gadu pieredze (PDF)

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2013
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2012

 

Logo

Bērnu žūrijas logo

Jauniešu žūrijas logo

 
Vecāku žūrijas logo