Subscribe to Aktualitātes izdevējiem

Aktualitātes izdevējiem

13/11/2014

Nacionālā bibliotēka aicina uz Reja Abruci priekšlasījumu

Šī gada 20. novembrī plkst. 14:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) sadarbībā ar "Gale/Cengage Learning" notiks Reja Abruci (Ray Abruci) priekšlasījums "Digitalizētās vēturisko laikrakstu kolekcijas – avots studijām un pētniecībai 21. gs." Lekcija notiks LNB 4. stāva Mazajā zālē. Darba valoda – angļu.

13/11/2014

LNB notiks Ištvana Monoka lekcija par grāmatu lasīšanas vēsturi Viduseiropā

Ištvans Monoks. Publicitātes foto
Ištvans Monoks. Publicitātes foto
1

Lapas

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) š.g. 13. novembrī plkst. 18:00 ar lekciju "Kopīgais un atšķirīgais lasīšanas vēsturē Viduseiropā (Zwischeneuropa) agrajos jaunajos laikos. Daži aspekti un piemēri" (Similarities and Differences between in the Reading History in Europe-Between (Zwischeneuropa) in the Early Modern period. Some Aspects and Examples) uzstāsies Ištvans Monoks (István Monok). Lekcija notiek LNB rīkoto akadēmisko lasījumu "21. gadsimta saturs" ietvaros. Lekcija būs angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā, un tā notiks LNB Ziedoņa zālē.

10/10/2014

Sagatavots statistikas pārskats par izdevējdarbību Latvijā 2013. gadā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts izdevis ikgadējo krājumu "Latvijas izdevējdarbības statistika 2013", kas iepriekš izdots ar nosaukumu "Latvijas prese". Krājumā apkopota informācija par izdevējdarbību Latvijā 2013. gadā, sniedzot ziņas par izdoto izdevumu skaitu, to tirāžām, iespiedlokšņu novilkumiem, sadalījumu pa valodām, nozarēm, izdošanas vietām u.tml.

04/09/2014

Nacionālajā bibliotēkā notiks G. F. Stendera trīssimtgadei veltītas izstādes "Latvis. Dzīves, domu un darba liecības" atvēršana

Attēls grāmatā: Stenders G.F. Bildu ābice. Jelgava, 1787
Attēls grāmatā: Stenders G.F. Bildu ābice. Jelgava, 1787
1

Lapas

Šī gada 4.septembrī, plkst. 17:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 5.stāvā norisināsies Gotharda Frīdriha Stendera trīssimtgades atcerei veltīta pēcpusdiena. Tās ietvaros notiks izstādes "Latvis. Dzīves, domu un darba liecības" un LNB Letonikas nodaļas G. F. Stendera lasītavas atvēršana.

Lapas