Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

20/01/2021

Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats

Lai iepazīstinātu bibliotēku nozares speciālistus ar profesionālajām publikācijām un pieredzi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs ar 2021. gadu uzsāk jaunu profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas pasākumu ciklu "Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats". Katrs no cikla pasākumiem būs veltīts kādai konkrētai tēmai un notiks tiešsaistē katra mēneša pēdējā trešdienā. Uz pirmo cikla pasākumu, kas veltīts medijpratībai, aicinām jau 2021. gada 27. janvārī plkst. 11.00. Dalība bez maksas.

01/12/2020

Aptauja par standarta ISO 15489-1:2016 tulkojumu latviešu valodā

Līdz apstiprināšanai Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskajā komitejā š. g. 15. decembrī ir izsludināta publiskā aptauja starptautiskā standarta "ISO 15489-1:2016 Information and documentation – Records management – part 1: Concepts and principles" tulkojumam latviešu valodā "LVS ISO pr 15489-1:2016 Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība. 1. daļa: Jēdzieni un principi".

Lapas