Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

07/10/2013

"Gūtenberga galaktikā" runās par 2013.gada IFLA ģenerālkonferences iespaidiem

2013.gada 9.oktobrī plkst. 13.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Mūzikas un mākslas nodaļā (Brīvības ielā 49/53) notiks pirmā rudens sezonas "Gūtenberga galaktika". Kā ik rudeni, runāsim par IFLA (Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) kārtējo — šoreiz 79.ģenerālkonferenci "Nākotnes bibliotēkas: bezgalīgās iespējas".

02/10/2013

Seminārā diskutē par bibliotēku kā mūžizglītības produktu popularizētāju

Seminārā diskutē par bibliotēku kā mūžizglītības produktu popularizētāju
Seminārā diskutē par bibliotēku kā mūžizglītības produktu popularizētāju
Seminārā diskutē par bibliotēku kā mūžizglītības produktu popularizētāju
Seminārā diskutē par bibliotēku kā mūžizglītības produktu popularizētāju
1
2

Lapas

19. un 20.septembrī Prāgā notika seminārs, kas veltīts bibliotēku un mūžizglītības institūciju sadarbībai. Semināra ietvaros tika iezīmētas bibliotēku iespējas Mūžizglītības programmas projektu rezultātu izplatīšanā, kā arī diskutēts par iespējamajiem bibliotēku ieguvumiem šādā sadarbībā. Bibliotēku dalība mūžizglītības projektu rezultātu popularizēšanā varētu dot nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības informēšanā par dažādiem izglītības un apmācības jautājumiem.

18/09/2013

Bibliotēku novadpētniecības konference "Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai"

18.–19.septembrī Balvos notiks novadpētniecības konference bibliotēku nozares speciālistiem "Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai". Konferencē piedalīsies vairāk nekā 50 novadpētnieki no visas Latvijas un tās galvenā uzmanība tiks pievērsta Latgales kultūras vērtībām, kuru saglabāšanā iesaistītas bibliotēkas un kas nozīmīgas visai Latvijai, kā arī latviešu diasporai ārpus dzimtenes. Pasākums norisināsies Balvu Novada muzejā.

14/08/2013

Sākusies grāmatu vērtēšana Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2013

Lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2013" ir sācies aizraujošais grāmatu vērtēšanas posms. Šogad  žūrijas dalībnieki savas domas un vērtējumus par izlasītajām kolekcijas grāmatām varēs izteikt elektroniskajā anketā: http://petijums.lv/aptauja/index.php/585498/lang-lv

19/07/2013

Sagatavota konsultācija par e-pasta etiķeti

Neatņemama mūsdienu bibliotekāru ikdienas sastāvdaļa ir internets un e-pasts, kas tiek izmantots komunikācijai ar lasītājiem, kolēģiem, sadarbības partneriem. Lai veicinātu korektu bibliotēku nozares profesionāļu saziņu internetā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs ir sagatavojis konsultāciju par e-pasta etiķeti.

Lapas