Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

27/12/2017

Izdotas "Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas"

Izdotas "Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas"
Izdotas "Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas"
1

Lapas

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs ir sagatavojis un izdevis "Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas". Vadlīnijas  izstrādātas ar mērķi pilnveidot bibliotēku novadpētniecības darbu un nodrošināt integrētu, mūsdienīgu un vispārpieejamu Latvijas bibliotēku novadpētniecības resursu kolekciju un pakalpojumu attīstību.

13/12/2017

Sagatavota rokasgrāmata "Latvijas periodika portālā Europeana Newspapers"

Sagatavota rokasgrāmata "Latvijas periodika portālā Europeana Newspapers"
Sagatavota rokasgrāmata "Latvijas periodika portālā Europeana Newspapers"
1

Lapas

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sagatavojusi lietotāja rokasgrāmatu "Latvijas periodika portālā Europeana Newspapers". Rokasgrāmata satur informāciju par Latvijas periodisko izdevumu un publikāciju meklēšanas iespējām Eiropas nozīmīgākajā laikrakstu digitālajā kolekcijā.

13/12/2017

Izdevums "Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās" drīz sasniegs skolu un publiskās bibliotēkas

Izdevums "Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās" drīz sasniegs skolu un publiskās bibliotēkas
Izdevums "Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās" drīz sasniegs skolu un publiskās bibliotēkas
1

Lapas

Izdevums "Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās" veidots kā metodiskais materiāls bibliotekāriem, skolotājiem, vecākiem un visiem tiem, kuri ir ieinteresēti ar grāmatas starpniecību attīstīt un pilnveidot kritiskās domāšanas, satura izvērtēšanas, atstāstīšanas un jautāšanas prasmes. Šis ir pirmais izdevums Latvijā, kurā sniegtas praktiskas idejas medijpratības veicināšanas nodarbībām dažāda vecuma bērniem bibliotēkās.

06/12/2017

Sagatavota Periodika.lv lietotāja rokasgrāmata

Sagatavota Periodika.lv lietotāja rokasgrāmata
Sagatavota Periodika.lv lietotāja rokasgrāmata
1

Lapas

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sagatavojusi lietotāja rokasgrāmatu digitālās bibliotēkas kolekcijai "Periodika.lv". Rokasgrāmata domāta ikvienam interesentam un satur skaidrojumus par informācijas meklēšanas un izguves iespējām šajā apjomīgajā periodisko izdevumu portālā.

Lapas