Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

29/06/2021

Standarta projekta aptauja

Līdz apstiprināšanai Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskajā komitejā š. g. 12. jūlijā ir izsludināta publiskā aptauja Latvijas standarta projektam "LVS ISO 9707: Informācija un dokumentācija – Statistika par grāmatu, laikrakstu, periodisko izdevumu un elektronisko izdevumu izdošanu un izplatīšanu".

19/06/2021

Jauni standarti

2021. gada pavasarī un vasaras sākumā Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija "Latvijas standarts" (LVS) reģistrējusi Latvijas standarta statusā vairākus standartus, kas saistoši bibliotēkām un citām ar informāciju un dokumentāciju saistītām nozarēm.

19/06/2021

Jauns tiešsaistes pasākumu cikls "LNB pēta"

Publicitātes attēls. Avots: Pexels.com
Publicitātes attēls. Avots: Pexels.com
1

Lapas

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) uzsāk jaunu tiešsaistes pasākumu ciklu "LNB pēta", kura mērķis ir iepazīstināt bibliotekāru auditoriju un citus interesentus ar LNB vadošo bibliotēkzinātnes, grāmatzinātnes un saistīto nozaru pētnieku veikumu, sagatavotajām publikācijām un izdevumiem. Vienlaikus tas paredz dalīšanos secinājumos un pārdomās par pētniecības rezultātiem, kā arī kopīgas diskusijas par pētniecības metodēm un procesu. Pasākumu cikls vairos bibliotekāru izpratni un zināšanas par LNB pētniecības darba virzieniem un izdevumiem. Rezultātā tiks sniegts atbalsts bibliotēkas krājuma papildināšanai un piedāvātas jaunas ierosmes saņemtās informācijas popularizēšanā lasītājiem.

11/06/2021

Sagatavots 2020. gada Periodikas rādītājs

Sagatavots 2020. gada Periodikas rādītājs
Sagatavots 2020. gada Periodikas rādītājs
1

Lapas

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliogrāfijas institūts ir sagatavojis gadskārtējo izdevumu "Periodikas rādītājs. 2020" (PDF). Izdevums apkopo informāciju par 2020. gadā Latvijā izdotiem laikrakstiem, žurnāliem  un citiem turpinājumizdevumiem, kā arī izdevumiem, kas izdoti 2018., 2019. gadā, bet LNB pieejami no 2020. gada un nav iekļauti iepriekšējo gadu "Periodikas rādītājos".

07/06/2021

Projekta "Zenit stāsti" pārskats

Projekta "Zenit stāsti" pārskats
Projekta "Zenit stāsti" pārskats
1

Lapas

Projekts "Zenit stāsti" norisinājās no 2020. gada augusta līdz 2021. gada janvārim. Tā ietvaros tika uzrunāti mazākumtautību un latviešu jaunieši intervēt savus radiniekus par laika posmu no 1960. līdz 1980. gadam – aplūkojot fotogrāfijas no konkrētā laika posma un pierakstot dzirdētos stāstus. Kopumā projektā iesaistījās 169 skolēni un 12 priekšmetu skolotāji no 14 izglītības iestādēm, tostarp no 11 mazākumtautību izglītības iestādēm, un stāstu pēcpusdienas platformā Zoom vēroja vairāk nekā 200 klausītāju. Projekta ietvaros Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija" tika papildināta ar vairāk nekā 150 fotoattēliem. Projekts norisinājās Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā.

Lapas