Aizvadīta projekta "Andragoģija" otrā sanāksme

12/07/2016
Izdrukāt

Šī gada 13. un 14. jūnijā Eiropas Savienības programmas "Erasmus +" atbalstītajā projektā "Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem" sadarbības partneri tikās otrajā sanāksmē Lietuvā.

Tikšanos organizēja Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka un pulcēja kopā visus projekta sadarbības partnerus no Latvijas, Lietuvas un Bulgārijas, lai apspriestu projekta īstenotās aktivitātes, pirmos rezultātus un turpmāko darba plānu.

Pirmajā tikšanās dienā projekta dalībnieki prezentēja paveikto darbu, iepazinās ar projekta komunikācijas plānu, reklāmas materiāliem, kā arī virtuālās mācību platformas prototipu. Otrajā dienā notika vairāki semināri un diskusijas, lai vienotos par mācību programmas izveidi angļu valodā. Rezultātā sadarbības partneri vienojās par četru moduļu izveidi angļu valodā: izglītības un mācību principi, pieaugušo izglītības un mācīšanās metodes, efektīva komunikācija un darbs ar bibliotēkas mērķauditorijām.

Nākamā starptautiskā sanāksme projekta dalībniekiem ir paredzēta 2017. gada aprīlī Bulgārijā, Pazardžikas pilsētā. Projekta rezultātus, mācību platformu un citus mācību materiālus Latvijā plānots prezentēt 2017. gada maijā.

Projekta mērķis ir izstrādāt virtuālu andragoģijas mācību vidi, kurā tiks iekļauti andragoģijas mācību kursa materiāli visās partneru valstu valodās, kā arī  angļu valodā, kas mācības padarīs plaši pieejamas bibliotekāru starptautiskajai sabiedrībai. Virtuālā mācību vide un mācību kurss ir priekšnosacījums starptautiskas andragoģijas bibliotekārās kopienas veidošanai virtuālā vidē, savstarpējai pieredzes apmaiņai, apmaiņai ar informāciju un materiāliem, partneru meklēšanai andragoģijas jautājumos. Bibliotekāriem būs iespēja īstenot pašmācību un profesionālo pilnveidi, kā arī aktīvi iekļauties mūžizglītības procesā.

Projektu "Andragoģija: virtuāla tālmācības sistēma bibliotekāriem" vada Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka. Projekts saņēmis Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas "Erasmus+" finansējumu stratēģisko partnerību īstenošanai.

Projekta partneri:
Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka (LT)
Lietuvas Bibliotekāru asociācija (LT)
Latvijas Nacionālā bibliotēka (LV)
Jelgavas pilsētas bibliotēka (LV)
Inovatīvu sabiedrības centru asociācija (BG)
Nikolā Furnadžijeva Reģionālā bibliotēka (BG)

 

Papildu informācija:
Vita Juraga
Kompetenču attīstības centrs
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr: +371 27806129, +371 26356452