Aicinām pieteikt referātus konferencei "Latviešu terminoloģija simts gados"

13/03/2019
Izdrukāt
Foto: Krists Luhaers
Foto: Krists Luhaers
1

3. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks pirmās Terminoloģijas komisijas atceres konference "Latviešu terminoloģija simts gados". To rīko Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija un LNB.

Šogad aprit 100 gadu kopš Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisijas izveides 1919. gada rudenī, kad aizsākās valstiskas rūpes par nacionālās terminu sistēmas attīstību. Līdz ar to pienācis laiks atskatīties uz paveikto, kā arī identificēt aktuālās problēmas un iezīmēt nākotnes perspektīvas.

Arī bibliotēka šogad svin pirmo simtgadi, kuras laikā tā izveidojusies par bagātīgu un daudzveidīgu terminrades avotu un kļuvusi par bibliotēku nozares terminoloģijas centru.

Aicinām pieteikt referātus konferencei "Latviešu terminoloģija simts gados". Aplūkojamo tematu loks:

  1. Latviešu terminoloģijas vēsture;
  2. Terminoloģijas attīstībā nozīmīgas personības;
  3. Terminrades teorētiskie un lietišķie aspekti;
  4. Konkrētu nozaru terminoloģijas attīstība.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu.

Referāta ilgums: 20 minūtes (15 min. referātam, 5 min. diskusijai)

Referātu pieteikumus un tēzes (līdz 1 800 rakstu zīmēm ar atstarpēm) lūdzam iesūtīt elektroniski līdz 2019. gada 10. maijam, aizpildot TIEŠSAISTES PIETEIKUMU.

Atbilde par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks sniegta līdz 2019. gada 30. jūnijam.

Plānotais konferences norises laiks no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Konferences zinātniskā un rīcības komiteja: Dr. philol. Juris Baldunčiks, Dr. habil.med. Māris Baltiņš, Dr. hist. Vija Daukšte, Dr. philol. Jana Dreimane, Mg. philol. Inese Kazāka, Dr. philol. Iveta Pūtele, Mg. sc.soc. Inta Virbule, Mg. philol. Astrīda Vucāne.

Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams publicēt starptautiski recenzējamā turpinājumizdevumā "Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti" (ISSN 1691-5941) kārtējā sējumā, kas nāks klajā 2020. gadā. Krājums tiks sagatavots valsts pētījumu programmas projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros.

 

Papildu informācija:

LNB Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716051, 67716053
E-pasts: inese.kazaka@lnb.lv; evija.vjatere@lnb.lv

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija
E-pasts: tka@lza.lv