Iespieddarbi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 12.07.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Iespieddarbi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/22
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

02.08.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums, ar precizējumiem 28.07.2017. (DOC)
7. pielikums. Līguma projekts (DOCX)
8. pielikums. Apliecinājuma forma (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 27.07.2017. (PDF)
Papildus informācija 2, 28.07.2017. (PDF)
Papildus informācija 3, 28.07.2017. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 02.08.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 11.09.2017.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Jelgavas tipogrāfija"
2. daļa: SIA "Zemgus"
  Līguma termiņš: 31.12.2017.
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 24 003,00 EUR
2. daļa: 1 519,00 EUR
  Līguma grozījumi: