Termini

D

Digitalizācija search for term

Oriģinālā dokumenta digitālās kopijas izgatavošana.

I

ISBN search for term

Starptautisks standartkods grāmatas vai cita monogrāfiska izdevuma identificēšanai. To veido desmit vai trīspadsmit ciparu skaitlis, ko ievada akronīms ISBN. ISBN identificē darba izdevumu, ko publicējis konkrēts izdevējs, un ir unikāls tieši šim izdevumam.

ISSN search for term

Starptautisks standartkods seriālizdevuma identificēšanai. To veido astoņciparu skaitlis, ko ievada akronīms ISSN.

L

Letika search for term

Informācija par Latviju un latviešiem pasaules presē.

Letonika search for term

Izdevumi par Latviju un latviešiem, kas izdoti visā pasaulē, jebkurā valodā visās zinātņu nozarēs.

N

Nacionālā bibliogrāfija search for term

Tā ir unikāla informācija, ko katra valsts veido par savā teritorijā publicētajiem izdevumiem neatkarīgi no to valodas un rakstības.

P

Periodika search for term

Laikraksti, žurnāli un citi seriālizdevumi.

S

Seriālizdevums search for term

Iespiesta vai cita veida publikācija jebkurā vidē, kas iznāk secīgās daļās, parasti ar skaitliskiem vai hronoloģiskiem apzīmējumiem, un ko paredzēts turpināt neierobežoti ilgi.

Sērija search for term

Atsevišķu izdevumu grupa, kurā katram izdevumam bez sava pamatnosaukuma ir arī visai grupai kopīgs nosaukums, t.i., sērijas nosaukums. Atsevišķie izdevumi var būt vai nebūt numurēti.