JSTOR

IzdrukātNosūtīt

JSTOR

Izdevējs: Jstor
Apraksts: JSTOR ir žurnālu arhīvs, kurā pieejami pilni teksti no žurnālu iznākšanas sākuma, bet pārsvarā nav pieejami pēdējie 4–5 gadi, ja žurnāls turpina iznākt. LNB abonē vienpadsmit no JSTOR Arts & Scienceskolekcijām, kurās galvenokārt iekļauti periodiskie izdevumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs.
Tematiskais aptvērums: Humanitārās un sociālās zinātnes (ekonomika, vēsture, politikas zinātne, valodas un literatūra, matemātika, psiholoģija, filozofija, pedagoģija, māksla u. c.)
Datubāzes veids: Pilnteksta datubāze
Satura veids: E-žurnāli
Satura valoda: Angļu valoda, bet, mainot saskarnes valodu aprakstus, iespējams tulkot izvēlētajā valodā.
Saskarnes valoda: Angļu, krievu, vācu, spāņu, zviedru u.c. val.
Piekļuve: Pieejama visās LNB lasītavās

Video pamācība