Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis

IzdrukātNosūtīt

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 251 (26.04.2016.) un LNB rīkojumiem.

 

1. Kopēšana
2. Informācijas izdrukāšana
3. Skenēšana
4. Teksta dokumentu un attēlu digitalizācija pēc pieprasījuma
5. Skaņu ierakstu un video ierakstu kopiju izgatavošana pēc pieprasījuma
6. Tematiska pieprasījuma izpilde
7. Starpbibliotēku abonementa un starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi
8. Individuāla iespieddarbu un dokumentu izsniegšana lietošanai ārpus bibliotēkas (personālais abonements)
9. Maksa par izsniegtā iespieddarba vai dokumenta izmantošanu ilgāk par noteikto laiku par katru kavējuma dienu
10. Iespieddarbu vai dokumentu izsniegšana no LNB speciālajiem krājumiem eksponēšanai
11. Pakalpojumi izdevējiem
12. Izdevumi un suvenīri
13. Sietuves pakalpojumi
14. Profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmu īstenošana un izglītojošu norišu organizēšana
15. Ieejas biļetes uz izstādēm un koncertiem
16. Telpu nomas maksa
17. Tehnikas un inventāra noma bibliotēkas telpu nomniekiem
18. Fotografēšana un filmēšana
19. Ekskursijas un nodarbības
20. Maksa par LNB lasītāja kartes, atslēgu u. c. atjaunošanu
21. Personāla pakalpojumi
22. Maksas autostāvvieta

Samaksu par maksas pakalpojumiem ir iespējams veikt LNB Reģistratūrā 1. stāvā (tālr.: 67806135, 25627640, e-pasts: registratura@lnb.lv).
 

1. Kopēšana no LNB krājuma materiāliem

Bibliotēkas lasītavās, izmantojot lasītājiem paredzētus kopētājus (kopē lasītājs)

1 A4 formāta melnbalta lappuse

0,07 EUR

1 A3 formāta melnbalta lappuse

0,14 EUR

1 A4 formāta krāsaina lappuse

0,70 EUR

1 A3 formāta krāsaina lappuse

1,40 EUR

Restaurācijas centrā (kopē LNB darbinieks)

1 A4 formāta melnbalta lappuse

0,06 EUR

1 A3 formāta melnbalta lappuse

0,09 EUR

1 A4 formāta krāsaina lappuse

0,65 EUR

1 A3 formāta krāsaina lappuse

1,30 EUR

Nošu manuskriptu kopēšana

1 A4 formāta lappuse

1,42 EUR

Periodikas (līdz 1940. g.), arhīva eksemplāra, retumu kopēšana restaurācijas centrā1 (kopē LNB darbinieks)

1 A4 formāta lappuse

2,85 EUR

1 A3 formāta lappuse

3,15 EUR

 

2. Informācijas izdrukāšana (no datora vai mikrofilmu/mikrofišu lasītāja) no LNB krājuma materiāliem

Melnbalta izdruka

1 A4 formāta lappuse

0,07 EUR

1 A3 formāta lappuse

0,14 EUR

Krāsaina izdruka

1 A4 formāta lappuse

0,57 EUR

1 A3 formāta lappuse

1,00 EUR

Mikrofilmas un mikrofišas lasītāja izdruka

1 A4 formāta lappuse

0,14 EUR

 

3. Skenēšana no LNB krājuma materiāliem (skenēšanu veic lasītājs)

A4 formāts

1 lappuse

0,05 EUR

A3 formāts

1 lappuse

0,10 EUR

 

4. Teksta dokumentu un attēlu digitalizācija2 pēc pieprasījuma no LNB krājuma materiāliem

Teksta dokumentu digitalizācija bez teksta atpazīšanas (JPG vai PDF formātā)

līdz A4 formātam (ieskaitot)

1 lappuse

0,14 EUR

lielāks par A4 formātu

1 lappuse

0,28 EUR

Materiālu ar retumu statusu, periodikas (līdz 1940. g.) un arhīva eksemplāru digitalizācija (JPG vai PDF formātā)

līdz A4 formātam (ieskaitot)

1 lappuse

1,56 EUR

līdz A3 formātam (ieskaitot)

1 lappuse

1,70 EUR

lielformāta vai no problemātiska materiāla

1 lappuse

3,40 EUR

Teksta dokumentu digitalizācija ar teksta atpazīšanu (PDF formātā, iespēja iezīmēt un kopēt tekstu, bet tas var saturēt kļūdas – atpazīts teksts bez atpazīšanas kļūdu labošanas, iegults datnē)

līdz A4 formātam (ieskaitot)

1 lappuse

0,28 EUR

lielāks par A4 formātu

1 lappuse

0,43 EUR

Attēlu digitalizācija (400–600 dpi, TIFF formātā)

līdz A4 formātam (ieskaitot)

1 lappuse

4,27 EUR

līdz A3 formātam (ieskaitot)

1 lappuse

8,54 EUR

lielformāta3 vai no problemātiska4 materiāla

1 lappuse

14,23 EUR

 

5. Skaņu ierakstu un video ierakstu kopiju izgatavošana5 pēc pieprasījuma no LNB krājuma materiāliem

Skaņu ierakstu kopiju izgatavošana (WAV, MP3 vai kādā citā lasītāja norādītā skaņu ierakstu formātā)

bez montāžas

1 minūte

0,71 EUR

ar montāžu

1 minūte

1,42 EUR

Videoierakstu kopiju izgatavošana (MPEG 2 vai kādā citā lasītāja norādītā formātā)

bez montāžas

1 minūte

2,85 EUR

ar montāžu

1 minūte

7,11 EUR

 

6. Tematiska pieprasījuma izpilde no LNB krājuma materiāliem

No LNB datubāzēm

1 ieraksts

0,07 EUR

Bibliogrāfiskā saraksta sastādīšana (no 1 līdz 3 avotiem)

1 ieraksts

0,21 EUR

Bibliogrāfiskā saraksta sastādīšana (4 avoti un vairāk)

1 ieraksts

0,28 EUR

Preses apskats (centrālā prese)

līdz 20 avotiem mēnesī

56,91 EUR

Preses apskats (reģionālā prese)

vairāk nekā 20 avoti mēnesī

42,69 EUR

Preses apskats (centrālā prese, reģionālā prese)

no 21 avota līdz 70 avotiem mēnesī

92,49 EUR

Preses apskats (centrālā prese, reģionālā prese)

no 71 avota līdz 200 avotiem mēnesī

113,83 EUR

Padziļinātā informācijas meklēšana

1 pieprasījums (samaksa par 1 darba stundu)

6,47 EUR

 

7. Starpbibliotēku abonementa (SBA) un starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumi

Pieprasījuma apstrāde un pasūtīšana no Eiropas valstīm (izņemot iespieddarbus, kas izdoti pēdējo triju gadu laikā)

1 vienība

8,54 EUR

Pieprasījuma apstrāde un pasūtīšana no citām valstīm (izņemot iespieddarbus, kas izdoti pēdējo triju gadu laikā)

1 vienība

11,38 EUR

Raksta kopijas pasūtīšana un piegāde

1 vienība + 1 A4 formāta lappuse

4,00 EUR

Pieprasījuma apstrāde un pasūtīšana iespieddarbiem, kas izdoti pēdējo triju gadu laikā

1 vienība

14,23 EUR

Abonements komersantiem

gads

71,14 EUR

pusgads

42,69 EUR

 

8. Individuāla iespieddarbu un dokumentu izsniegšana lietošanai ārpus bibliotēkas (personālais abonements)

Personālais abonements LNB lasītājiem

gads

21,34 EUR

pusgads

11,38 EUR

Skaņuplašu izsniegšana

1 vienība dienā

0,07 EUR

 

9. Maksa par izsniegtā iespieddarba vai dokumenta izmantošanu ilgāk par noteikto laiku par katru kavējuma dienu

Iespieddarbi vai dokumenti (grāmatas, seriālizdevumi, notis u. c.)

1 vienība dienā

0,07 EUR

 

10. Iespieddarbu vai dokumentu izsniegšana no LNB speciālajiem krājumiem eksponēšanai

Retumu iespieddarbi un dokumenti

attēlizdevumi, fotogrāfijas, rokraksti

1 lappuse vai vienība mēnesī

8,54 EUR

rokraksta grāmatas, iesietie rokraksti

1 vienība mēnesī

85,37 EUR

Seniespiedumu iespieddarbi un dokumenti

seniespiedumi latviešu valodā līdz 1850. g., krievu valodā – līdz 1800. g., pārējās valodās – līdz 1700. g.

1 vienība mēnesī

85,37 EUR

Grāmatas ar retumu pazīmēm

1 vienība mēnesī

42,69 EUR

Attēlizdevumi un kartogrāfiskie materiāli

1 vienība mēnesī

8,54 EUR

Nošizdevumi, skaņu ieraksti

1 vienība dienā

4,27 EUR

 

11. LNB pakalpojumi izdevējiem

ISBN (starptautiskais grāmatu standartnumurs) piešķiršana

1 nosaukums

2,85 EUR

ISBN piešķiršana, ja iepriekšējā gadā pieteikts

līdz 10 grāmatu nosaukumiem

gada abonentmaksa

14,23 EUR

11–50 grāmatu nosaukumi

42,69 EUR

51–100 grāmatu nosaukumi

106,72 EUR

101–200 grāmatu nosaukumi

177,86 EUR

201–500 grāmatu nosaukumi

284,57 EUR

vairāk nekā 500 grāmatu nosaukumi

711,44 EUR

ISBN piešķiršana Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas biedriem

1 biedram gadā

35,57 EUR

ISSN (starptautiskais standarta seriālizdevumu numurs) svītrkoda piešķiršana

komerciālie un ilustrētie reklāmas izdevumi, katalogi

1 nosaukums

71,14 EUR

pārējie periodiskie izdevumi, kas izdoti

1–3 reizes gadā

1 nosaukums

28,46 EUR

4–6 reizes gadā

35,57 EUR

1–2 reizes mēnesī

42,69 EUR

1–3 reizes nedēļā

28,46 EUR

4–6 reizes nedēļā

35,57 EUR

papildu svītrkods

1 nosaukums

14,23 EUR

 

12. LNB izdevumi un suvenīri

A. Čaks: bibliogrāfija. – R., 2011.

1 vienība

9,25 EUR

Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju. 4. sēj. – R., 1999.

1 vienība

0,71 EUR

Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju. 5. sēj. – R., 2002.

1 vienība

0,71 EUR

Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju. 6. sēj. – R., 2007.

1 vienība

0,71 EUR

Cenzūra un cenzori latviešu grāmatniecībā līdz 1918. gadam. – R., 2004.

1 vienība

1,75 EUR

Erasmus, Desiderius. Muļķības slavinājums: grāmatu pārlapo un fragmentus lasa Juris Strenga. – R., 2015.

1 vienība

4,00 EUR

Ex Bibliotheca Ducis Curlandiae. – R., 2014.

1 vienība

7,50 EUR

Gaismas pils pasakas. Kārlis Skalbe: klausāmgrāmata. – R., 2016.

1 vienība

7,00 EUR

I. Ziedonis: bibliogrāfija. 1. sēj. – R., 2013.

1 vienība

8,54 EUR

I. Ziedonis: bibliogrāfija. 2. sēj. – R., 2015.

1 vienība

7,60 EUR

Latviešu dziesmas (1900-1950). Izlase

1 vienība

7,00 EUR

Latviešu grāmatniecība, 1991.–2000. – R., 2002.

1 vienība

1,42 EUR

Latviešu-čehu literāro sakaru pieci gadsimti. I daļa. – R., 2006.

1 vienība

1,00 EUR

Latvijas citvalodu seniespiedumu kopkatalogs, 1588.–1830. – R., 2013.

1 vienība

21,34 EUR

Letonikas grāmatu autoru rādītājs, 1523.–1919. – R., 2005.

1 vienība

4,98 EUR

Manas grāmatas, mans laiks, 1514: izstādes "1514. Grāmata. 2014" katalogs. – R., 2015.

1 vienība

30,00 EUR

Grāmata "Manas grāmatas, mans laiks, 1514: izstādes "1514. Grāmata. 2014" katalogs. – R., 2015." un skaņu ieraksts "Erasmus, Desiderius. Muļķības slavinājums: grāmatu pārlapo un fragmentus lasa Juris Strenga. – R., 2015."

1 komplekts

32,00 EUR

O. Vācietis: bibliogrāfija. – R., 2008.

1 vienība

11,38 EUR

Retumi. – R., 2003.

1 vienība

4,20 EUR

Rīgas celtniecība un tēlniecība 1918.-1940. – R., 2001.

1 vienība

1,00 EUR

Rīgas celtniecības un tēlniecības pieminekļi no gotikas līdz jūgendstilam (13. gs. līdz 1914. g.). – R., 1997.

1 vienība

1,00 EUR

Rīgas ielu, laukumu, parku un tiltu nosaukumu rādītājs. – R., 2001.

1 vienība

2,13 EUR

Seniespiedumi latviešu valodā, 1525.–1855. – R., 1999.

1 vienība

21,34 EUR

Tava-Mana-Mūsu Rīga pirms 100 gadiem. Izstādes katalogs. – R., 2014.

1 vienība

1,00 EUR

Terra Mariana, 1186-1888: albums un komentāri. 2 sēj. – R., 2008-2013.

1 vienība

80,00 EUR

Auduma soma ar ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" simboliku

1 vienība

7,50 EUR

Auduma soma ar Virtakas klases simboliku

1 vienība

7,50 EUR

Īslaicīgie tetovējumi ar Virtakas klases rakstiem, tumsā spīdoši

1 vienība

2,00 EUR

Īslaicīgie tetovējumi ar Virtakas klases rakstiem, krāsaini

1 vienība

2,00 EUR

 

13. Sietuves pakalpojumi

A4 formāta lapu iesiešana (no LNB krājuma materiāliem)

1 vienība (līdz 200 lapām)

4,27 EUR

A4, A5 formāta lapu iesiešana (no LNB krājuma materiāliem), cietie vāki

biezums līdz 1,5 cm

7,00 EUR

A4, A5 formāta lapu iesiešana (no LNB krājuma materiāliem), cietie vāki

biezums no 1,5 līdz 4 cm

9,00 EUR

A4, A5 formāta lapu iesiešana (no LNB krājuma materiāliem), plānie vāki

brošūras iesējums līdz 50 lapām

6,00 EUR

Burtu zeltspiedums uz vāka

1 burts

0,15 EUR

 

14. Profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmu īstenošana un izglītojošu norišu organizēšana

Mācību nodrošināšana

profesionālās pilnveides kursi bibliotēku, muzeju, kultūras centru un arhīvu darbiniekiem

1 akadēmiskā stunda personai

4,50 EUR

citi kursi visiem interesentiem

1 akadēmiskā stunda personai

7,50 EUR

mācību semināra organizēšana

1 stunda

7,50 EUR

mācību materiālu sagatavošana (literatūras saraksta sagatavošana par konkrētu tēmu vai padziļināta materiāla sagatavošana)

1 stunda

7,50 EUR

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" (240 stundas)

1 personai

425,00 EUR

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Bibliotēkas krājuma pārvaldība" (60 stundas)

1 personai

170,00 EUR

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Bibliotēkas pakalpojumi" (60 stundas)

1 personai

170,00 EUR

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Bibliotēkas vadība" (60 stundas)

1 personai

170,00 EUR

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Bibliotēka un sabiedrība" (60 stundas)

1 personai

170,00 EUR

Profesionālās tālākizglītības programma "Bibliotēkas speciālists". 9 moduļi (960 stundas)

1 personai

900,00 EUR

Profesionālās tālākizglītības programma "Bibliotēkas speciālists". 5 moduļi (720 stundas)

1 personai

555,00 EUR

 

15. Ieejas biļetes uz LNB rīkotajām izstādēm un koncertiem LNB ēkā

Izstādes (ekskluzīva izstāde, kurā eksponēti autentiski un reti eksponāti ar īpašu eksponēšanas un drošības režīmu) vai pasākuma apmeklējums14

pieaugušajiem

1 biļete

3,00 EUR

izglītojamiem, studentiem, pensionāriem

1 biļete

1,00 EUR

Koncerta apmeklējums LNB ēkas 11. stāva telpās

pieaugušajiem

1 biļete

6,00 EUR

izglītojamiem, studentiem, pensionāriem

1 biļete

3,00 EUR

 

16. Telpu nomas maksa6

-1. stāvs

konferenču centrs (819 m2) un vestibils (487 m2)

1 stunda

500,00 EUR

1 diena7

2100,00 EUR

konferenču centra vestibils (487 m2) (pasākumiem)

1 stunda

45,00 EUR

1 diena7

295,00 EUR

konferenču centra vestibils (487 m2) (izstādēm)

1 nedēļa

30,00 EUR

konferenču zāle8 (469 m2) ar transformējamām sienām, sadalāma 4 daļās

1 stunda

250,00 EUR

1 diena7

1205,00 EUR

no konferenču zāles atdalāma telpa A (105 m2)

1 stunda

85,00 EUR

1 diena7

400,00 EUR

no konferenču zāles atdalāma telpa B (105 m2)

1 stunda

85,00 EUR

1 diena7

400,00 EUR

no konferenču zāles atdalāma telpa C (105 m2)

1 stunda

85,00 EUR

1 diena7

400,00 EUR

no konferenču zāles atdalāma telpa D (154 m2)

1 stunda

90,00 EUR

1 diena7

450,00 EUR

semināru/preses telpa8 (134 m2)

1 stunda

60,00 EUR

1 diena7

400,00 EUR

semināru telpa8 (60 m2)

1 stunda

45,00 EUR

1 diena7

330,00 EUR

semināru telpa8 (33 m2)

1 stunda

20,00 EUR

1 diena7

130,00 EUR

semināru telpa8 (23 m2)

1 stunda

18,00 EUR

1 diena7

95,00 EUR

1. stāvs

vestibils8 (1610 m2) sabiedriski nozīmīgiem publiskiem pasākumiem

1 stunda

855,00 EUR

vestibils (1610 m2) sabiedriski nozīmīgām izstādēm

1 m2 stundā

0,30 EUR

1 m2 nedēļā

1,00 EUR

vestibils (1610 m2) konferenču baneru izvietošanai konferences laikā

1 m2 stundā

10,50 EUR

izstāžu zāle8 (261 m2) (izstādēm)

1 nedēļa

150,00 EUR

izstāžu zāle8 (261 m2) (pasākumiem)

1 stunda

20,00 EUR

izstāžu zāle8 (180 m2)  (izstādēm)

1 nedēļa

95,00 EUR

izstāžu zāle8 (180 m2) (pasākumiem)

1 stunda

15,00 EUR

izstāžu zāle8 (64 m2) (izstādēm)

1 nedēļa

40,00 EUR

izstāžu zāle8 (64 m2) (pasākumiem)

1 stunda

10,50 EUR

Ziedoņa zāle8 (731 m2)

1 stunda

350,00 EUR

1 diena7

1500,00 EUR

palīgtelpa–ģērbtuve A (24 m2)

1 stunda

3,00 EUR

1 diena8

15,00 EUR

palīgtelpa–ģērbtuve B (42 m2)

1 stunda

4,50 EUR

1 diena8

15,00 EUR

palīgtelpa–ģērbtuve C (39 m2)

1 stunda

4,50 EUR

1 diena8

20,00 EUR

palīgtelpa–ģērbtuve D (59 m2)

1 stunda

5,30 EUR

1 diena8

20,00 EUR

veikala telpa9 (157,9 m2) (pasākumiem)

1 stunda

70,00 EUR

Virtakas klase

1 stunda

101,00 EUR

Mezonīna stāvs

bibliotēkas lasītāju mācību datorklase (16 darba vietas)

1 stunda

30,00 EUR

ātrijs (izstādēm)

1 nedēļa

35,01 EUR

2. stāvs

valodu mācību klase (6 darba vietas)

1 stunda

12,00 EUR

3. stāvs

ātrija galerija (izstādēm)

1 nedēļa

35,01 EUR

4. stāvs

Mazā zāle8 (123 m2)

1 stunda

30,00 EUR

izstāžu zāle (75 m2)

1 nedēļa

40,00 EUR

ātrija galerija (izstādēm)

1 nedēļa

35,01 EUR

5. stāvs

ātrija galerija (izstādēm)

1 nedēļa

35,01 EUR

6. stāvs

ātrija galerija (izstādēm)

1 nedēļa

35,01 EUR

7. stāvs

ātrija galerija (izstādēm)

1 nedēļa

40,00 EUR

8. stāvs

mācību centra datorklase (55 m2, 15 darba vietas)

1 stunda

30,00 EUR

mācību centra datorklase (62 m2, 20 darba vietas)

1 stunda

40,00 EUR

ātrija galerija (izstādēm)

1 nedēļa

20,00 EUR

11. un 12. stāvs

Kore: pasākumu telpas

1 stunda

200,00 EUR

grupas nodarbību telpa10 (43 m2, 12 darba vietas)

1 stunda

30,00 EUR

grupas nodarbību telpa10 (27 m2, 8 darba vietas)

1 stunda

20,00 EUR

lasītava (izstādēm)

1 nedēļa

20,00 EUR

telpas izstādēm, ja tiek izmantotas vitrīnas

1 m2 nedēļā

0,63 EUR

telpas izstādēm, ja tiek izmantotas sienas

1 sienmetrs nedēļā

0,09 EUR

iespieddarbu (grāmatu u. c. materiālu) tirdzniecības vieta grāmatu atvēršanas u. c. pasākumu laikā (visā ēkā)

1 galda izvietošana stundā

30,00 EUR

 

17. Tehnikas un inventāra noma bibliotēkas telpu nomniekiem11

Ziedoņa zāle

35 mm filmu projektors

1 vienība dienā7

85,00 EUR

digitālā tribīne ar mikrofoniem AKG un audio/video pieslēgvietām (hdmi, vga, dvi, rca, mini jack)

1 vienība dienā7

36,00 EUR

digitālā dokumentu kamera

1 vienība dienā7

17,00 EUR

Blu-ray, DVD atskaņotājs, Sony BDP-S5100

1 vienība dienā7

17,00 EUR

TV uztvērējs Motorolla

1 vienība dienā7

17,00 EUR

radio uztvērējs FM, AM

1 vienība dienā7

8,60 EUR

BOSCH sinhronās tulkošanas sistēma, līdz 8 valodām un 350 raidītājiem

līdz 50 tulkošanas uztvērējiem

1 diena7

105,00 EUR

51–100 tulkošanas uztvērēji

1 diena7

205,00 EUR

101–150 tulkošanas uztvērēji

1 diena7

310,00 EUR

151 tulkošanas uztvērējs un vairāk

1 diena7

351,00 EUR

skatuves universālās, aktīvās monitoru skandas JBL PRX712

1 vienība dienā7

24,60 EUR

papildu pieskaņošanas skandas, pasīvās, AC28/95 AE series

1 vienība dienā7

24,60 EUR

CD atskaņotājs Denon DNC 635

1 vienība dienā7

17,00 EUR

USB, SD atskaņotājs TASCAM ss-r200

1 vienība dienā7

17,00 EUR

Mobilā tehnika

mikrofons AKG C1000S (kondensatora)

1 vienība dienā7

18,00 EUR

mikrofons AKG D5 (dinamiskais)

1 vienība dienā7

18,00 EUR

radio mikrofons AKG HT470

1 vienība dienā7

20,00 EUR

radio mikrofons AKG DHT800

1 vienība dienā7

25,00 EUR

universālās, aktīvās monitoru skandas JBL PRX712

1 vienība dienā7

25,00 EUR

universālās zemo frekvenču skandas JBL PRX718XLF

1 vienības dienā7

25,00 EUR

multikors, 12 ch in 4 ch out, 20 metri

1 vienība dienā7

15,00 EUR

skaņu pults Soundcraft Si expression, 16 un 24 kanālu

1 vienība dienā7

50,00 EUR

skandu statīvs

1 vienība dienā7

8,60 EUR

mikrofonu statīvs BOOM

1 vienība dienā7

8,60 EUR

mikrofonu statīvs SHORT

1 vienība dienā7

8,60 EUR

signāla balansētājs Di-box, BSS AUDIO

1 vienība dienā7

10,50 EUR

USB, CD, SD atskaņotājs Tascam CD-200SB

1 vienība dienā7

17,00 EUR

projektors PANASONIC VX410 XGA (4200 lumēni)

1 vienība dienā7

48,00 EUR

projektors PANASONIC-PT-DZ770EK (7000 lumēni)

1 vienība dienā7

73,00 EUR

ekrāns projektoram Oray 240 x 240 cm

1 vienība dienā7

20,00 EUR

TV ekrāns LG – 55LA660S, 55 collas

1 vienība dienā7

36,00 EUR

gaismu pults EUROLITE, scene setter; komplektā dimmeris EUROLITE EDX4 DMX

1 vienība dienā7

40,00 EUR

PAR 56 tipa prožektors EUROLITE

1 vienība dienā7

12,00 EUR

LED PAR tipa prožektors EUROLITE

1 vienība dienā7

15,00 EUR

gaismu statīvs ar pārliktni

1 vienība dienā7

8,60 EUR

podests 1 x 2 m; drapērijs un kājas 40 un 60 cm

1 vienība dienā7

10,50 EUR

podests 1 x 1 m, 0,50 x 0,80 m un 0,80 x 1,70 m; drapērijs un kājas 40 un 60 cm

1 vienība dienā7

5,00 EUR

lektora podests (koka)

1 vienība dienā7

15,00 EUR

portatīvais dators HP Elite Book 840 G1

1 vienība dienā7

48,00 EUR

interaktīvā tāfele ar projektoru

1 vienība stundā7

10,50 EUR

videokamera SONY pmw 150 ar mikrofonu un statīvu

1 vienība dienā7

50,00 EUR

flīģelis

1 pasākums

70,00 EUR

papildu magnētiskā tāfele un flomāsteri

1 vienība dienā7

10,10 EUR

informācijas izdrukāšana (no datora), melnbalta un/vai krāsaina izdruka

1 A4 formāta lappuse

0,12 EUR

organiskā stikla tribīne

1 vienība dienā7

15,00 EUR

LED panelis Eurolite Led bar

1 vienība dienā7

15,00 EUR

skaņu pults Soundcraft EFX 8

1 vienība dienā7

20,00 EUR

mikrofons Shure sm57

1 vienība dienā7

18,00 EUR

mikrofons AKG D40

1 vienība dienā7

18,00 EUR

mikrofons AKG D 112

1 vienība dienā7

18,00 EUR

mikrofons AKG C430

1 vienība dienā7

20,00 EUR

ģitāras pastiprinātājs FENDER 65 twin reverb

1 vienība dienā7

40,00 EUR

basa pastiprinātājs ampeg BA-115 v2

1 vienība dienā7

36,00 EUR

Clearsonic akustiskais vairogs mūzikas instrumentiem A5-7

1 vienība dienā7

40,00 EUR

mikrofons DPA 4099 clip – ģitāras

1 vienība dienā7

40,00 EUR

mikrofons DPA VO4099s clip – saksofona

1 vienība dienā7

40,00 EUR

mikrofons DPA 2011c divu diafragmu

1 vienība dienā7

40,00 EUR

mikrofons AKG CK31 – konferenču tipa

1 vienība dienā7

15,00 EUR

stroboskops Martin Atomic 3000

1 vienība dienā7

12,00 EUR

gaismas iekārta Moving-Head Martin Rush mh 7 – hybrid

1 vienība dienā7

40,00 EUR

radio mikrofons AKG DHt 800

1 vienība dienā7

25,00 EUR

nošu statīvs

1 vienība dienā7

5,00 EUR

DJ atskaņotājs American audio encore 2000

1 vienība dienā7

15,00 EUR

konferenču un citu korporatīvo pasākumu audioieraksts

1 stunda

20,00 EUR

 

18. Fotografēšana, filmēšana LNB telpās1

Ar bibliotēkas tiešo darbību nesaistītu populārzinātnisku un izglītojošu televīzijas un kino raidījumu filmēšanai ārpus bibliotēkas darba laika

1 stunda

75,00 EUR

Ar bibliotēkas tiešo darbību nesaistītas reklāmas filmēšanai un citiem komerciāliem mērķiem bibliotēkas darba laikā

1 stunda

95,00 EUR

Ar bibliotēkas tiešo darbību nesaistītas reklāmas filmēšanai un citiem komerciāliem mērķiem ārpus bibliotēkas darba laika

1 stunda

200,00 EUR

Fotografēšana ar bibliotēkas tiešo darbību nesaistītiem komerciāliem mērķiem, izmantojot profesionālu foto tehniku, bibliotēkas darba laikā

1 stunda

50,00 EUR

Fotografēšana ar bibliotēkas tiešo darbību nesaistītiem komerciāliem mērķiem, izmantojot profesionālu foto tehniku, ārpus bibliotēkas darba laika

1 stunda

80,50 EUR

 

19. Ekskursijas12 un nodarbības LNB ēkā

Ekskursija bibliotēkas ēkā svešvalodā (krievu, angļu, vācu) ārvalstu viesiem

grupa 10–15 cilvēki

20,00 EUR

Ekskursija bibliotēkas ēkā svešvalodā (krievu, angļu, vācu) ārvalstu viesiem, iepriekš piesakoties uz noteiktu laiku

1 biļete

2,00 EUR

Digitālais gids ekspozīcijā "Grāmata Latvijā"

1 vienība

1,00 EUR

Ekskursija LNB ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" svešvalodā (krievu, angļu, vācu) ārvalstu viesiem

grupa līdz 15 cilvēkiem

20,00 EUR

Eksperta vadīta ekskursija LNB ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" latviešu valodā

grupa līdz 15 cilvēkiem

20,00 EUR

Eksperta vadīta ekskursija LNB ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" svešvalodā (krievu, angļu, vācu) ārvalstu viesiem

grupa līdz 15 cilvēkiem

40,00 EUR

Pēc apmeklētāja pasūtījuma sagatavota eksperta ekskursija LNB ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" latviešu valodā un ārvalstu viesiem svešvalodā (krievu, angļu, vācu)

grupa līdz 15 cilvēkiem

100,00 EUR

Izglītojoša nodarbība LNB ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" latviešu valodā

grupa līdz 20 cilvēkiem

20,00 EUR

Izglītojoša nodarbība LNB ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" svešvalodā (krievu, angļu, vācu) ārvalstu viesiem

grupa līdz 20 cilvēkiem

40,00 EUR

Radoša darbnīca LNB ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" latviešu valodā

grupa līdz 20 cilvēkiem

40,00 EUR

Radoša darbnīca LNB ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" svešvalodā (krievu, angļu, vācu) ārvalstu viesiem

grupa līdz 20 cilvēkiem

60,00 EUR

Dzimšanas dienas svinības LNB ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" latviešu valodā

grupa līdz 20 cilvēkiem

70,00 EUR

Dzimšanas dienas svinības LNB ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" svešvalodā (krievu, angļu, vācu) ārvalstu viesiem

grupa līdz 20 cilvēkiem

90,00 EUR

 

20. Maksa par LNB lasītāja kartes, atslēgu u. c. atjaunošanu

Lasītāja kartes atjaunošana

1 vienība

3,00 EUR

Garderobes numura atjaunošana

1 vienība

5,00 EUR

Skapīša atslēgas atjaunošana

1 vienība

5,00 EUR

Grupu nodarbību telpu atslēgu atjaunošana

1 vienība

12,00 EUR

Tulkošanas austiņu atjaunošana

1 vienība

50,00 EUR

Tulkošanas raidītāja atjaunošana

1 vienība

200,00 EUR

 

21. Personāla pakalpojumi LNB telpās

Papildu garderobista, apkopēja pakalpojumi bibliotēkas darba laikā

1 darbinieks stundā

5,00 EUR

Garderobista, apkopēja pakalpojumi ārpus bibliotēkas darba laika

1 darbinieks stundā

5,00 EUR

Papildu apsarga pakalpojumi darbdienās līdz pulksten 23:00

1 darbinieks stundā

6,56 EUR

Papildu apsarga pakalpojumi darbdienās pēc pulksten 23:0013

1 darbinieks stundā

8,74 EUR

Papildu apsarga pakalpojumi sestdienās, svētdienās un svētku dienās līdz pulksten 23:00

1 darbinieks stundā

13,12 EUR

Papildu apsarga pakalpojumi sestdienās, svētdienās un svētku dienās pēc pulksten 23:0013

1 darbinieks stundā

17,48 EUR

Apsarga pakalpojumi laikposmā no pulksten 23:00 līdz 06:00

vienreizēja samaksa

29,14 EUR

Biļešu kontroliera – durvju uzrauga – pakalpojumi

1 darbinieks stundā

6,00 EUR

Tehniķa pakalpojumi bibliotēkas darba laikā

1 darbinieks stundā

20,00 EUR

1 darbinieks dienā

101,00 EUR

Pasākumu koordinatora pakalpojumi

1 darbinieks stundā

20,00 EUR

Tehniskā speciālista pakalpojumi

1 darbinieks stundā

20,00 EUR

Skaņu inženiera pakalpojumi

1 darbinieks stundā

20,00 EUR

Gaismas inženiera pakalpojumi

1 darbinieks stundā

20,00 EUR

Vides inženiera pakalpojumi

1 darbinieks stundā

20,00 EUR

Grafiskā dizainera pakalpojumi

1 darbinieks stundā

30,00 EUR

 

22. LNB maksas autostāvvietas lietošana

Maksa par autostāvvietas lietošanu (izņemot LNB lasītājus un pasākumu apmeklētājus)

1 stunda

2,00 EUR

Maksa par autostāvvietas lietošanu LNB lasītājiem un pasākumu apmeklētājiem – pirmā stunda

1 stunda

1,00 EUR

Maksa par autostāvvietas lietošanu LNB lasītājiem un pasākumu apmeklētājiem – katra stunda, sākot ar otro stundu

1 stunda

0,65 EUR

Maksa par autostāvvietas talona atkārtotu izsniegšanu

1 vienība

40,00 EUR

 

Piezīmes

1 Pakalpojuma sniegšana tikai ar LNB administrācijas atļauju.

2 Cenā iekļauta materiāla skenēšana, norādītā formāta datņu izgatavošana, teksta atpazīšana bez kļūdu labošanas (pēc izvēles) un datņu elektroniska piegāde vai ierakstīšana klienta datu nesējā. Cenā nav iekļauta skenēto materiālu digitāla restaurēšana.

3 Materiāla garākā mala, sākot no 65 cm.

4 Drūpošs, trausls, ļoti plāns papīrs.

5 Cenā iekļauta materiāla digitalizācija, norādītā formāta datņu izgatavošana, montāža (pēc izvēles) un datņu elektroniska piegāde vai ierakstīšana klienta datu nesējā.

6 Telpu nomas maksā iekļauta viena bezmaksas stunda – sagatavošanas laiks, ja pasākums ilgst vairāk nekā četras stundas. Par sagatavošanas (papildu) laiku, kas ilgāks par vienu stundu, maksa ir 50 % no telpu nomas stundas maksas. Visās telpās iespējama pārvietojamās tehnikas uzstādīšana.

7 Diena – astoņas astronomiskās stundas.

8 Pakalpojumu maksā iekļautā tehnika un aprīkojums ir noteikts LNB iekšējā normatīvajā aktā par kārtību, kādā LNB tiek īstenotas norises.

9 Pakalpojums pieejams līdz veikala darbības uzsākšanai LNB veikala telpā.

10 Par grupu nodarbību telpu nomu maksu neiekasē no studentiem un augstskolu akadēmiskā personāla, kas izmanto bibliotēkas telpas pētniecībai un studijām. Citiem interesentiem pakalpojums pieejams laikā, kad telpas neizmanto studenti un augstskolu akadēmiskais personāls.

11 Pakalpojumā ietilpst LNB īpašumā esošās prezentācijas tehnikas – televizoru, datoru, projektoru, ekrānu, mikrofonu un apskaņošanas sistēmu – noma. Pakalpojums pieejams tikai LNB telpu nomniekiem pasākumu un konferenču laikā.

12 Latvijas iedzīvotājiem ekskursijas LNB ēkā latviešu un krievu valodā ir bez maksas.

13 Laikposmā no plkst. 23:00 līdz 06:00 vienreizēja piemaksa.

14 Maksu par izstādes vai pasākuma apmeklējumu neiekasē no: pirmsskolas vecuma bērniem; bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām ar I vai II invaliditātes grupu (uzrādot invaliditātes apliecību), personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību), kā arī vienas personas, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; daudzbērnu ģimenēm, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3 + Ģimenes karte" vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises bibliotēkā (uzrādot preses karti); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja (gida).