Literatūra Baltijas valstu, vēsturiskās Austrumprūsijas un īpaši Latvijas studijām humanitāro zinātņu nozarēs

IzdrukātNosūtīt

LETONIKAS UN BALTIJAS CENTRA LASĪTAVAS

Literatūras meklēšanas ceļi

Elektroniskais kopkatalogs
Nacionālā bibliogrāfija (t.s. žurnālu, avīžu raksti)
Tiešsaistes abonētās datubāzes
Digitālās kolekcijas un populārzinātniskā informācija par Baltijas vēsturi

Saites

Vispārīga satura saites

Latviešu diaspora atsevišķās valstīs

ASV

Austrālija un Jaunzēlande

Beļģija

Dānija

Dienvidamerika

Francija

Īrija

Itālija

Kanāda

Krievija

Lielbritānija

Luksemburga

Nīderlande

Vācija

Zviedrija

Digitālās kolekcijas un populārzinātniskā informācija par Baltijas vēsturi