Bibliotēku statistika

IzdrukātNosūtīt

Latvijas bibliotēku statistiku saņem, apkopo, publisko un analizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs. Statistiskā informācija tiek apkopota Latvijas digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā un publicēta Kultūras kartes portālā.

Latvijas bibliotēkas 2015. gadā

Pamatojoties uz Latvijas digitālajā kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem, 2015. gadā Latvijā darbojās 1 708 bibliotēkas:

 • 1 nacionālā bibliotēka (Latvijas Nacionālā bibliotēka);
 • 48 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas:
  • t.sk. 28 augstskolu bibliotēkas;
  • t.sk. 20 koledžu bibliotēkas;
 • 34 speciālās bibliotēkas;
 • 804 publiskās bibliotēkas:
  • t.sk. 796 pašvaldību publiskās bibliotēkas;
  • t.sk. 8 Latvijas Neredzīgo bibliotēka ar filiālbibliotēkām;
 • 821 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas:
  • t.sk. 738 vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas;
  • t.sk. 23 vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu bibliotēkas;
  • t.sk. 60 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.
    

Latvijas bibliotēku darba koprādītāji

2012.–2015. gads (PDF)
2011.–2014. gads (PDF)
2010.–2013. gads (PDF)
2009.–2012. gads (PDF)
2008.–2010. gads (PDF)
2008.–2011. gads (PDF)
2007.–2009. gads (PDF)
2003.–2007. gads (PDF)
2003.–2006. gads (PDF)

Bibliotēkas statistikas pārskata datus par iepriekšējo kalendāro gadu (1. janvāris–31. decembris) aizpilda datubāzē tiešsaistes režīmā līdz kārtējā gada 15. februārim. Ievadāmajiem datiem jāatbilst darba lapai "Pārskats par bibliotēkas darbību 2016. gadā" (DOCX). Veidlapā izceltas rindas (sarkanā krāsā), kuru dati datubāzē summējas automātiski.

Latvijas bibliotēku darba rādītāju statistikas dati tiek iesniegti saskaņā ar šādiem normatīvajiem dokumentiem:
Valsts statistikas likums,
Ministru kabineta noteikumi Nr. 1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā",
Likums par Latvijas Nacionālo bibliotēku,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums.

Metodiskos norādījumus skat. izdevumos:
Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām (2009) (PDF)
Latvijas digitālās kultūras kartes informācijas sistēmas lietošanas instrukcija (2017) (PDF)

Ja ir neskaidrības par datu ievadi, lūdzu sazināties ar Bibliotēku attīstības centru.

 

Kontaktinformācija:
Baiba Bierne
Bibliotēku attīstības centrs
8. stāvs, 801. telpa
Tālr.: 67806128
E-pasts: baiba.bierne@lnb.lv