Subscribe to Aktualitātes izdevējiem

Aktualitātes izdevējiem

28/11/2014

Bērnu literatūras centra vadītājai Silvijai Tretjakovai piešķirta Voldemāra Caunes balva!

Silvija Tretjakova (avots: www.liepajasczb.lv)
Silvija Tretjakova (avots: www.liepajasczb.lv)
1

Lapas

Šodien, 28. novembrī, Liepājā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra (BLC) vadītājai Silvijai Tretjakovai piešķirta prestižā Voldemāra Caunes balva “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”. Tā pasniegta par valstiska mēroga projekta – karnevāla gājiena bērniem “Gribu iet uz bibliotēku!” – idejas radīšanu un īstenošanu, veicinot pozitīvu rezonansi Latvijas sabiedrībā un aktualizējot BLC darbības nozīmību nākotnes paaudžu izaugsmē.

13/11/2014

Nacionālā bibliotēka aicina uz Reja Abruci priekšlasījumu

Publicitātes foto
Publicitātes foto
1

Lapas

Šī gada 20. novembrī plkst. 14:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) sadarbībā ar "Gale/Cengage Learning" notiks Reja Abruci (Ray Abruci) priekšlasījums "Digitalizētās vēturisko laikrakstu kolekcijas – avots studijām un pētniecībai 21. gs." Lekcija notiks LNB 4. stāva Mazajā zālē. Darba valoda – angļu.

13/11/2014

LNB notiks Ištvana Monoka lekcija par grāmatu lasīšanas vēsturi Viduseiropā

Ištvans Monoks. Publicitātes foto
Ištvans Monoks. Publicitātes foto
1

Lapas

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) š.g. 13. novembrī plkst. 18:00 ar lekciju "Kopīgais un atšķirīgais lasīšanas vēsturē Viduseiropā (Zwischeneuropa) agrajos jaunajos laikos. Daži aspekti un piemēri" (Similarities and Differences between in the Reading History in Europe-Between (Zwischeneuropa) in the Early Modern period. Some Aspects and Examples) uzstāsies Ištvans Monoks (István Monok). Lekcija notiek LNB rīkoto akadēmisko lasījumu "21. gadsimta saturs" ietvaros. Lekcija būs angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā, un tā notiks LNB Ziedoņa zālē.

10/10/2014

Sagatavots statistikas pārskats par izdevējdarbību Latvijā 2013. gadā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts izdevis ikgadējo krājumu "Latvijas izdevējdarbības statistika 2013", kas iepriekš izdots ar nosaukumu "Latvijas prese". Krājumā apkopota informācija par izdevējdarbību Latvijā 2013. gadā, sniedzot ziņas par izdoto izdevumu skaitu, to tirāžām, iespiedlokšņu novilkumiem, sadalījumu pa valodām, nozarēm, izdošanas vietām u.tml.

Lapas