Latvijas Nacionālās bibliotēkas maksas autostāvvietas lietošanas noteikumi

IzdrukātNosūtīt

Apstiprināti 2016. gada 26. aprīlī
 

 1. Autostāvvietā atļauts novietot tikai reģistrētus vieglos transporta līdzekļus bez piekabes (turpmāk tekstā - automašīnas).
 2. Autostāvvietas lietošanas noteikumi ir saistoši visām personām (automašīnu lietotājiem), kuras novieto automašīnu šajā teritorijā.
 3. Automašīna jānovieto autostāvvietā atbilstoši ceļu satiksmes un informatīvajām zīmēm un apzīmējumiem.
 4. Automašīnas lietotājs ir atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas viņa vainas dēļ radušies autostāvvietai un tās aprīkojumam.
 5. LNB neuzņemas materiālu vai cita veida atbildību par autostāvvietā novietotajām automašīnām.
 6. Iebraucot maksas autostāvvietā, klientam jānospiež iebraukšanas termināla poga, jāpaņem biļete un pirms izbraukšanas jāsamaksā autostāvvietā uzstādītajā automātisko maksājumu terminālī ar bankas karti vai monētām saskaņā ar norādīto tarifu 2,00 EUR stundā.
 7. LNB apmeklētājiem tikai bibliotēkas darba un pasākumu laikā LNB Reģistratūra noformē tarifu 1,00 EUR par pirmo un 0,65 EUR par katru nākamo stundu.
 8. Pēc samaksas veikšanas autostāvvietas automātisko maksājumu terminālī no autostāvvietas jāizbrauc 15 minūšu laikā.
 9. Sods par autostāvvietas biļetes nozaudēšanu 40,00 EUR vai autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpšanu 25,00 EUR jāsamaksā LNB Reģistratūrā.
 10. Autostāvvietas barjeru vai automātisko maksājumu termināla tehnisku problēmu gadījumā ziņot pa tālr. 67806135, 25627640 vai 67806112 un norēķinus veikt LNB Reģistratūrā.
 11. LNB Reģistratūras tālr. 67806135, 25627640, apsardzes tālr. 67806112.

LNB direktors Andris Vilks